Ontgraven van een stoffelijk overschot of urne

Inhoud

Ontgraven is het uit een graf halen van een stoffelijk overschot of een asurne om:

  • te herbegraven in een (bestaande of nieuwe) concessie
  • uit te strooien
  • de thuisbewaring te regelen
  • in geval van een stoffelijk overschot: te cremeren

Voorwaarden

In Temse kunnen we pas ontgraven na een grafrust van 15 jaar. Dit kan vroeger:

  • als een rechter dit beslist
  • als de nabestaanden een ernstige reden kunnen voorleggen aan de burgemeester

Als het stoffelijk overschot of de asurne wordt herbegraven, moet een concessie worden betaald vanaf de dag van de oorspronkelijke begrafenisdatum.

Procedure

De naaste familie richt een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag aan de burgemeester. Het naaste familielid is:

  • de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner
  • indien er geen levende partner is: de bloedverwanten eerste graad

Prijs

De kosten voor het opgraven en herbegraven zijn volledig voor de nabestaanden. De tarieven voor de ontgravingen zijn vermeld in het retributiereglement.

Bij een crematie zijn de kosten voor het vervoer naar het crematorium en de crematie ook voor de nabestaanden. Je kan deze kosten navragen bij een begrafenisondernemer of een crematorium.

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 tot wijziging van het besluit van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria (B.S. 11 januari 2006)
  • Omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten (B.S. 07 april 2006)
Naar top