Ongeschikt of onbewoonbaar

Maak een afspraak

Inhoud

Een (huur)woning moet veilig en gezond zijn. Als ze gebreken vertoont, kan de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Wat is ongeschikt of onbewoonbaar?

Tijdens een conformiteitsonderzoek van de woning doet een woningcontroleur vaststellingen van de gebreken in de woning. Op basis hiervan wordt een technisch verslag opgemaakt. Er zijn 3 categorieën volgens de aard en de ernst van het probleem:

  • Een woning wordt ongeschikt verklaard als ze meer dan 6 gebreken in categorie I heeft of 1 gebrek in categorie II. Deze gebreken beïnvloeden de levensomstandigheden van de bewoners negatief maar vormen geen direct gevaar voor hun veiligheid of gezondheid. 
  • Een woning wordt onbewoonbaar verklaard als ze minstens 1 gebrek heeft in categorie III. Deze gebreken veroorzaken mensonwaardige levensomstandigheden of vormen een direct gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners. De woning is niet geschikt voor bewoning.

Procedure

Besluit ongeschikt of onbewoonbaar 

Op basis van de vaststellingen van de woningcontroleur beslist de burgemeester om de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar te verklaren. Dit heeft als gevolg dat het pand wordt opgenomen in de Vlaamse inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid (VIVOO) op datum van het besluit van de burgemeester.

Ben je het niet eens met het besluit, kan je beroep aantekenen binnen de 30 dagen.

Opname in inventaris ongeschikte en onbewoonbare woningen

De opname in de inventaris heeft een aantal gevolgen:

  • De woning mag niet meer verhuurd worden.
  • De eigenaar zal jaarlijks belast worden. 
  • Er rust een recht van voorkoop (door bepaalde besturen) op de woning.

Wat te doen na het besluit?

  • Zorg ervoor dat de gebreken aan de woning hersteld worden en vraag daarna (opnieuw) een conformiteitsattest.
  • Worden er werken tijdens het eerste jaar uitgevoerd, dan kan je een vrijstelling van belasting krijgen.
  • Verkoop je de woning, breng dan de gemeente en de Vlaamse overheid op de hoogte.

Is je woning ongeschikt of/en onbewoonbaar verklaard en moet je verhuizen, dan kan je terecht bij het Sociaal huis.

Naar top