Omgevingsvergunning

Maak een afspraak: vragen over bouwvoorschriftenMaak een afspraak: vragen over je omgevingsvergunning (bouwaanvraag)Maak een afspraak: vragen over je milieuvergunning

Inhoud

Als je één van volgende handelingen plant, moet je vooraf een omgevingsvergunning aanvragen:

De aanvraag wordt ingediend via het Omgevingsloket. Team Vergunningen van Lokaal Bestuur Temse beoordeelt nadien de ontvankelijkheid, organiseert indien nodig een openbaar onderzoek en vraagt adviezen op. 

Tot slot wordt de volledige aanvraag door het College beoordeeld waarna je de beslissing over je aanvraag ontvangt. 

Voorwaarden

Of voor je project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen.

Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

In het Vlaamse Gewest heb je altijd een omgevingsvergunning nodig:

 • voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)
 • voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond)
 • voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Procedure

 • Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket (tenzij op papier indienen is toegestaan).
 • Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

De meeste aanvragen worden door het College beoordeeld. 

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

De lokale dossiers voor:

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Alle Vlaamse en provinciale projecten:

 • Vlaamse projecten en projecten over 2 of meer provincies
 • provinciale projecten en projecten over 2 of meer gemeenten
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1
 • meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend.

Beroep tegen een beslissing

De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de Deputatie.

In het Omgevingsloket vind je meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die je moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij je gemeente.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Bij twijfel vraag je best advies bij team Vergunningen.

Naar top