Werken aan hoogspanningslijn Kruibeke-Lint-Massenhoven met helikopter

Netbeheerder Elia voert vanaf 17 mei werken uit aan de hoogspanningslijn boven Kruibeke-Lint-Massenhoven. Deze lijn loopt ook over een gedeelte van Temse. Buurtbewoners kregen al een brief in de bus.

Vorig jaar kregen inwoners van Temse die onder de hoogspanningslijn 380kV Mercator (Kruibeke)-Lint- Massenhoven wonen, een brief van Elia naar aanleiding van het storend geluid van de hoogspanningslijn. Na onderzoek bleken er geen veiligheidsrisico’s te zijn. Bepaalde rood-witte bebakeningsbollen zorgden voor het storend geluid. Elia bracht alle geluidshinder in kaart en werkte een technische oplossing uit. 

Vervanging bebakeningsbollen met helikopter
van 17 mei tot 3 juni

Na studies heeft Elia een nieuwe, duurzame bebakeningsbol aangekocht om zo geluidshinder te vermijden. Dit type voldoet aan de huidige wettelijke reglementering en geldende veiligheidsnormen.

Monteurs van de gespecialiseerde Franse firma Airtelis gaan nu de huidige bebakeningsbollen handmatig van de hoogspanningslijn verwijderen en de nieuwe monteren. Ze doen dit vanuit een bakje dat onderaan een helikopter hangt. De werken zijn gepland tussen 17 mei en 3 juni. Ze starten in Temse op 17-18 mei.

Hou het veilig als buurtbewoner

Elia en Airtelis doen hun uiterste best om de overlast voor omwonenden en dieren tot een minimum te beperken. Bevindt jouw woning zich onder of nabij de hoogspanningslijn? Respecteer dan deze veiligheidsregels tijdens de werkzaamheden:

  • Blijf binnen. 
  • Ben je buiten of wil je de werkzaamheden zien, ga dan nooit recht voor de helikopter staan maar houd altijd zijdelings afstand.
  • Als je dieren hebt die gevoelig zijn voor het lawaai van de helikopter, houd ze dan binnen of op veilige afstand. De werkzaamheden duren maximaal 5 minuten per bol. 

Meer informatie?

Gepubliceerd op vrijdag 5 mei 2023 om 09.37 u.
Naar top