Strengere aanpak van knalpotterreur en boomcars

Door een aanpassing van het politiereglement kan de politie voertuigen die voor geluidsoverlast zorgen, in beslag nemen.

Temse wijzigde haar politiereglement zodat de politie nu voertuigen die geluidshinder veroorzaken, bestuurlijk in beslag kan nemen.

Onze gemeente besliste dit omdat een kleine groep autobestuurders geluidsoverlast veroorzaakt door aangepaste motor en/of uitlaatsystemen (knalpot!) van hun auto en dit vooral in drukke straten. Ook voertuigen met een opgevoerd volume van de geluidsinstallatie (boomcars) zorgen voor hinder.

Wanneer iemand met zijn wagen de rust van de inwoners verstoort, kan de politie nu het voertuig in beslag nemen voor een minimale termijn van 72 uren of zolang dit vereist is voor de openbare rust. De overtreder draait op voor de takel- en bewaringskosten. Ook hinderlijk en gevaarlijk rijgedrag zal onze politie onverkort sanctioneren.

Nieuwe belasting- en retributiereglementen voor overtreders

In deze 2 gevallen betalen de overtreders ook de kosten voor het vervoer met een politievoertuig:

  • bij openbare dronkenschap
  • bij bestuurlijke aanhouding om welke reden ook

Bijkomend keurde de gemeenteraad een reglement goed om een retributie te heffen op de vernietiging van lachgasflessen en -capsules die in beslag worden genomen bij oneigenlijk gebruik als snuifmiddel.

Gepubliceerd op dinsdag 25 apr 2023 om 09.25 u.

Meer info

Thema's

Naar top