Ontving je de jobbonus en word je voltijds zelfstandige? Dan krijg je de jobbonusPLUS

Wie als werknemer of ambtenaar met een laag loon de jobbonus van de Vlaamse overheid kreeg en zelfstandig ondernemer wordt, krijgt binnenkort de jobbonusPLUS.

De Vlaamse overheid gaf in 2022 een jobbonus of premie (tot 600 euro + 100 euro extra) aan werknemers en ambtenaren die in 2022 minder dan 2 500 euro bruto per maand verdienden. Doel van deze premie: werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en werkende personen met een laag loon stimuleren om aan de slag te blijven. Wie in aanmerking komt, krijgt dit najaar opnieuw een brief.

De overheid gaat nu nog een stap verder: Vlaamse werknemers en ambtenaren (voltijds) die minder dan 2 500 euro bruto per maand verdienen en beslissen om voltijds zelfstandige te worden, krijgen binnenkort een jobbonusPLUS. Met deze premie wil de Vlaamse Regering het ondernemerschap in Vlaanderen stimuleren. 

Om in aanmerking te komen voor een jobbonusPLUS moet je als startende ondernemer dus eerst recht hebben (gehad) op een jobbonus voor werknemers en ambtenaren met een laag loon. 

Wie in aanmerking komt, krijgt binnenkort een brief en kan maximaal twee keer een bedrag van 600 euro ontvangen: 

  1. wanneer je de overstap naar het voltijds ondernemerschap zet
  2. wanneer je een jaar na de start nog steeds actief bent als ondernemer in hoofdberoep

In tegenstelling tot de jobbonus voor werknemers en ambtenaren is de jobbonusPLUS niet fiscaal vrijgesteld. Wie de jobbonusPLUS niet wil ontvangen, kan ze ook weigeren.

Wat moet je doen voor de eerste uitbetaling?

Ben jij één van de naar schatting 12 000 Vlamingen die in aanmerking komen voor de jobbonusPLUS en ontvang je binnenkort een brief? Dan zal je deze instructies krijgen en in orde moeten brengen:

  1. aanvinken van een verklaring op eer over de ontvangen de-minimissteun via Mijn Burgerprofiel
  2. registreren van een rekeningnummer via Mijn Burgerprofiel

Elke startende ondernemer moet op eer verklaren dat de onderneming de limiet voor de ontvangen de-minimissteun niet overschreden heeft. Daarnaast moet de ondernemer een rekeningnummer registreren voor de jobbonusPLUS of aangeven dat het geregistreerde rekeningnummer voor de jobbonus voor werknemers en ambtenaren ook voor de jobbonusPLUS mag worden gebruikt.

Als de verklaring in orde is en er een rekeningnummer is geregistreerd, zal je als de startende ondernemer een jobbonusPLUS ontvangen. Het Departement Werk en Sociale Economie zal jou daarover inlichten per brief (op papier of via eBox). De uitbetaling gebeurt een maand na ontvangst van die bevestigingsbrief.

Wat moet je doen voor de tweede uitbetaling?

Ontving je de eerste uitbetaling en ben je als ondernemer een jaar na start nog altijd actief als voltijds zelfstandige? Dan ontvang je een brief over de tweede schijf van de jobbonusPLUS. Volg de stappen die daarin vermeld worden.

Vragen of hulp nodig?

Voor vragen over de jobbonusPLUS:

  • www.vlaanderen.be/jobbonus/jobbonusplus-voor-zelfstandigen
  • gratis infonummer 0800-611 06, elke werkdag tussen 9 en 19 u.

Voor hulp bij het online in orde brengen voor de uitbetaling van de jobbonusPLUS:

  • ga langs bij één van de gemeentelijke digipunten: de Bibliotheek (Oeverstraat 15) of Den Boodt (Scheldestraat 64) - informeer op welke vrijdagen je hier terecht kan
Gepubliceerd op donderdag 27 apr. 2023 om 16.52 u.
Naar top