Nationaal Park Scheldevallei: vzw opgericht

De Vlaamse Regering besliste op 13 oktober 2023 over de erkenning van de Scheldevallei als Nationaal Park. Op 2 april 2024 vond de oprichtingsvergadering van vzw Nationaal Park Scheldevallei plaats, het startschot voor de verwezenlijking van de toekomstplannen.

In Nationaal Park Scheldevallei wisselen machtige stukken riviernatuur af met pittoreske dorpjes, prachtige kastelen en weidse velden. Het is een gebied dat smeekt om ontdekt te worden.

Je kan hier terecht voor een bijzonder stukje natuur dat je nergens anders in ons land aantreft. En zelfs op de rest van het Europese continent is onze zoetwatergetijdennatuur met haar slikken en schorren - de mangrove van Europa - best zeldzaam. Dat die getijdennatuur met zoute, brakke en zoete zones ook nog eens zo diep landinwaarts terug te vinden is, is echt uniek!

De vele jaagpaden, het doorvlochten tragewegennet, de unieke veren... zorgen voor eindeloos fiets- en wandelplezier. En ontdek de typische belevingen aan het water: scheepswerven, authentiek vissersdorpjes, getijdenmolens, wijmenteelt, prachtige kastelen aan de Schelde...

In Nationaal Park Scheldevallei ontdek je dynamische getijdenrivieren en waardevolle natte natuur in een gebied met een groots verleden en een bijzondere toekomst.

Wat nu? 

  • Op 2 april 2024 werd de vzw Nationaal Park Scheldevallei opgericht. Deze nieuw gevormde vzw staat te popelen om aan de slag te gaan en de prachtige natuur in de Scheldevallei verder te verbinden en te versterken. De focus van de vele parkpartners ligt naast de bescherming van fauna en flora ook op duurzame landbouw, toerisme en erfgoed.
  • De bevoegde instantie en het betrokken Parkbureau (met toekenning van subsidies) sluiten een samenwerkingsovereenkomst af.
  • Personeel wordt aangeworven en er wordt werk gemaakt van praktische zaken, communicatie, eerste elementen uit het operationeel plan…

Dynamische getijdennatuur

Onze getijdennatuur met zoute, brakke en zoete zones zo diep landinwaarts is echt uniek in Europa! In dit deel van de Scheldevallei is de getijdenwerking op haar sterkst met dagelijkse verschillen tot wel 6 meter. Dit maakt dat het uitzicht nooit hetzelfde is.

Daarnaast herbergen we hier best wel wat waardevolle diertjes en plantjes. Zo koos de otter de Scheldevallei uit voor zijn ‘comeback’ in Vlaanderen. Iconisch zijn zeker ook de spindotterbloem, de wilgenvloedbossen, de bever, de grutto, de woudaap, de purperreiger en de doortrekkende zeearend. En door een verbeterde waterkwaliteit vinden we opnieuw meer dan 50 vissoorten, waaronder de meivis, terug in de Schelde en haar bijrivieren.

Noodzakelijke natte natuur

Het Sigmaplan beschermt Vlaanderen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. Er wordt geïnvesteerd in stevigere en hogere dijken en een ketting van natuurlijke overstromingsgebieden in de riviervalleien. 

Maar er gebeurt zoveel meer! De getijdennatuur met zijn slikken en schorren helpt de voedselketen en biodiversiteit van onze natuur herstellen. Wetlands bufferen dan weer grote voorraden CO2 door het in de bodem op te slaan in de vorm van organisch materiaal. En onze moerasgebieden zijn super belangrijk in de strijd tegen de droogteproblematiek tengevolge van de klimaatverandering.

De Scheldevallei is noodzakelijke natte natuur voor een biodiverse en duurzame toekomst!

Watergebonden erfgoed

De Scheldevallei gedijt op een geschiedenis, bepaald door het ritme van het water. Hier duiken talloze verhalen op: over de overstromingen, scheepswerven, over vissers, steenbakkers, brouwers en veermannen, over die van de overkant…

Veel erfgoed is onlosmakelijk verbonden met de Schelde en haar zijrivieren.  Hierbij horen uiteraard de (kunst)steden Antwerpen, Gent en Dendermonde met daartussen pittoreske dorpen, de abdijen van Hemiksem en Bornem, de Kastelen van de Schelde... Ze herbergen schatten aan verhalen over het leven in deze regio doorheen de tijd.

Bijzonder beleef- en bereikbaar

De jaagpaden en dijken trekken wandelaars en fietsers aan. En maar liefst 12 veren brengen je gratis van oever tot oever. Of neem De Waterbus die de Polders van Kruibeke met Antwerpen verbindt. Je kan de Scheldevallei op talloze manieren op, in en naast het water beleven.

De Scheldevallei ligt centraal in Vlaanderen en is omringd door grote steden. Onze prachtige natuurclusters zijn dan ook vlot bereikbaar en toegankelijk.

Meer info

www.nationaalparkscheldevallei.be

www.kastelenvandeschelde.be

Gepubliceerd op vrijdag 13 okt 2023 om 16.52 u.

Thema's

Naar top