Ophaling papier en karton: geen vuile pizzadozen

We merken dat er regelmatig vuile pizzadozen bij het papier en karton worden aangeboden. Dat is niet toegestaan.

Hoe beter je sorteert, hoe beter het afval kan gerecycleerd worden tot nieuwe producten en grondstoffen. Recyclage is beter voor het milieu en voor de portemonnee. Hiervoor rekenen we ook op jou.

We merken dat er regelmatig pizzadozen bij het papier en karton worden aangeboden. Dat is niet toegestaan. Vuil of vet papier (te vuile en vette pizzadozen/take away, etensresten,... ) horen bij restafval. 

Als er te veel restafval bij het papier & karton zit, wordt de hele vracht afgekeurd en verwerkt als restafval. Dan zijn alle sorteerinspanningen voor niets geweest.

Respecteer dus de sorteerregels. Twijfel? Check de MIWA-sorteerwijzer.

Gepubliceerd op maandag 21 aug. 2023 om 10.09 u.

Thema's

Naar top