Openbaar onderzoek over gedeeltelijke opheffing voetweg 52

Tussen de Schoenstraat en de Laagstraat in Temse ligt voetweg 52. De gemeenteraad stelde de gedeeltelijke opheffing ervan voorlopig vast. Van 22 mei tot 21 juni 2023 loopt het openbaar onderzoek.

De gemeenteraad stelde op 27 februari 2023 de gedeeltelijke opheffing van voetweg 52 tussen de Schoenstraat en de Laagstraat voorlopig vast.

Een openbaar onderzoek wordt nu ingesteld, zoals wettelijk bepaald (decreet van 3 mei 2019 over de gemeentewegen, artikel 21).

De beslissing tot de voorlopige vaststelling en de bijhorende documenten kan je downloaden of inkijken bij de dienst Omgeving in AC De Zaat, Frans Boelplein 1, 9140 Temse:

  • van 22 mei 2023 tot en met 21 juni 2023
  • enkel op afspraak - vermeld bij het online maken van een afspraak ‘dossier voetweg 52’

Maak een afspraak

Hoe opmerkingen en bezwaren bezorgen?

Ten laatste op 21 juni 2023 kan je je opmerkingen en bezwaren aan het Gemeentebestuur bezorgen:

  • digitaal aan vergunningen@temse.be
  • of per aangetekende brief aan het College van Burgemeester en Schepenen, Frans Boelplein 1, 9140 Temse.
  • of door afgifte aan de Infobalie in AC De Zaat tegen ontvangstbewijs 

Vermeld zeker als onderwerp ‘bezwaarschrift gedeeltelijke opheffing voetweg 52 Temse’.  

Gepubliceerd op maandag 22 mei 2023 om 00.00 u.
Naar top