Tijdelijk geen indexatie van huurprijzen energieverslindende woningen

Sinds 1 oktober 2022 bevriest de Vlaamse Regering de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen. Dit geldt voor één jaar.

Waarom?

Deze maatregel wil de betaalbaarheid van het wonen garanderen en eigenaars aanmoedigen om de energetische prestaties van de huurwoning te verbeteren.

Voor wie?

Een indexering van de huurprijs is tijdelijk niet toegelaten voor woningen met een EPC-label E of F of voor woningen zonder EPC-attest. Voor woningen met een EPC-label D wordt de indexatie beperkt tot 50%. Voor energiezuinige woningen met een EPC-label A+, A, B of C wijzigt niets.

Het verbod op indexatie van de huurprijzen geldt op alle lopende huurovereenkomsten (uitgezonderd studentenhuurovereenkomsten) die voor 1 oktober 2022 werden afgesloten. De indexeringsstop of -beperking geldt niet voor woningen die verhuurd worden via een sociale huisvestingsmaatschappij, maar wel voor hoofdhuurcontracten en onderhuurcontracten met sociale verhuurkantoren.

Wat is een EPC-label?

Sinds 1 januari 2009 moeten woningen die te huur staan een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Een EPC-label gaat van A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend) en heeft een maximale geldigheidsduur van 10 jaar.

Wat als er komende periode energetische renovatiewerken uitgevoerd worden aan mijn huurwoning?

Als de huurwoning nu een EPC-score D, E of F heeft maar de verhuurder beslist om energetische werken uit te voeren, waardoor de EPC-score A+, A, B of C wordt, dan kan er weer normaal geïndexeerd worden vanaf het moment van voorlegging van dergelijk EPC-attest.

Wat na 1 oktober 2023?

Vanaf 1 oktober 2023 mag een indexering voor de huurwoningen zonder EPC of met een label D, E of F opnieuw. Maar dit zal via een aangepaste formule gebeuren. Op die manier krijgen huurders na één jaar niet ineens een zeer hoge huurprijs.

Gepubliceerd op donderdag 8 dec. 2022 om 15.03 u.

Thema's

Naar top