Hier begint de zee

Gooi nooit een peuk of ander afval in een slikputje want dit zorgt voor vervuiling.

Slik- of rioolputjes?

Heel wat mensen denken dat de slikputjes in de straat “het riool” zijn. In de volksmond worden ze dan ook “rioolputjes” genoemd. Niets is minder waar en al zeker niet in straten waar een gescheiden rioolstelsel ligt. De slikputjes in de straat zijn enkel en alleen bedoeld om het regenwater op te vangen en worden bij een gescheiden stelsel dus altijd aangesloten op het regenwaterriool.

Gemengde riolering

In straten met een gemengde riolering ligt er één dikke buis in de straat die zowel het afvalwater van de woningen als het regenwater verzamelt en afvoert richting zuiveringsstation. Hoe meer regen op korte tijd, hoe voller de buis dus. Als het volume té groot wordt, loopt het afvalwater dan ongezuiverd via een nooduitlaat naar de beek, de rivier, … Door de klimaatverandering zullen lokale, hevige buien in de toekomst vaker voorkomen. Daarom worden zij stelselmatig vervangen door een gescheiden rioolstelstel.

Gescheiden riolering

In straten met een gescheiden riolering liggen twee buizen in de straat: één voor afvalwater en één voor regenwater. Het afvalwater wordt afgevoerd naar het zuiveringsstation, terwijl het regenwater rechtstreeks naar de dichtste beek, rivier of vijver loopt. De slikputjes (rioolputjes in de volksmond) in de straat zijn enkel en alleen bedoeld om het regenwater op te vangen en worden dus altijd aangesloten op het regenwaterriool.

Rokers gooien hun peuk vaak in de riool, vanuit de veronderstelling dat dit beter is dan op de grond of in de vuilnisbak. Helaas is dit niet de beste oplossing. Peuken bevatten veel schadelijke stoffen die tot 500 liter grondwater kunnen vervuilen. En het duurt tot wel 15 jaar voor een peuk in de natuur afgebroken is. 

Als een peuk in een slikputje gegooid wordt, legt die peuk volgend traject af: van slikputje naar regenwaterriool, van regenwaterriool naar de beek, van de beek naar de rivier en uiteindelijk naar de zee. Gooi dus nooit een peuk of ander afval in een slikputje want dit zorgt voor vervuiling.

Gepubliceerd op woensdag 27 sep. 2023 om 10.20 u.

Thema's

Naar top