Elektronische verblijfskaart voor niet-Belgische kinderen

Het papieren kinderpasje voor niet-Belgische kinderen onder de 12 jaar wordt vervangen door een elektronische kaart.

Niet-Belgische kinderen onder de 12 jaar kunnen voortaan ook een elektronische verblijfskaart krijgen. Voordien kregen ze een papieren kinderpasje. Dit wordt afgeschaft.

De geldigheid van de elektronische verblijfskaart is maximum 3 jaar en is afhankelijk van het verblijfsrecht van het kind. De papieren kinderpasjes die al afgeleverd werden, blijven geldig tot het einde van hun geldigheidsduur.

Een verblijfskaart voor kinderen onder de 12 jaar vraag je persoonlijk (enkel op afspraak) aan bij het team Burgerzaken.

Het kind moet aanwezig zijn, samen met de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.

Gepubliceerd op maandag 22 jan 2024 om 09.00 u.

Thema's

Naar top