Renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars

Ben je sinds 2023 de nieuwe eigenaar van een woning of appartement met EPC-label E of F, dan moet je verplicht renoveren naar EPC-label D, binnen de vijf jaar na overdracht.

Sinds 2023 geldt de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen. Ben je sindsdien de nieuwe eigenaar van een woning of appartement met EPC-label E of F, dan moet je verplicht renoveren naar EPC-label D, binnen de vijf jaar na overdracht. Dit moet bewezen worden met de opmaak van een nieuw EPC (energieprestatiecertificaat).
De termijn van vijf jaar start op de datum van het verlijden van de akte of op de datum van het vestigen van het opstalrecht of erfpacht.
EPC-label D is een eerste tussenstap. Er komen nieuwe verplichtingen in 2028, 2035, 2040 en 2045. EPC-label A is het einddoel voor iedere woning of appartement tegen 2050.

Financiële steunmaatregelen

Er zijn heel wat maatregelen om je financieel te steunen bij deze renovatiewerken. Voor een overzicht van alle mogelijke premies kan je terecht op www.premiezoeker.be. De belangrijkste hierbij zijn Mijn VerbouwPremie en de EPC-labelpremie. Deze laatste activeer je bij Fluvius als je woning een EPC-label E of F heeft. Laat je binnen de 5 jaar een nieuw EPC opmaken waaruit blijkt dat je woning minstens een label C behaalt, dan kan je de EPC-labelpremie online aanvragen bij Fluvius. (vul hier nog aan met de gemeentelijke/stedelijke premie indien van toepassing)

Voor het financieren van de werken kan je bij je bank samen met de hypothecaire lening voor de verwerving van het pand het Renovatiekrediet met rentesubsidie aanvragen. Dit kan nog voor authentieke aktes tot 31/12/2024.

Het EPC-attest en woninghuur

Ook wie een woning verhuurt, moet in de meeste gevallen over een geldig EPC beschikken. Stel je de woning te huur via een advertentie, dan is het bovendien verplicht de energiescore of het energielabel hierin te vermelden.
Zo weten kandidaat-huurders hoe energiezuinig het pand is waarin ze interesse hebben en kunnen ze goed geïnformeerd beslissen of ze al dan niet de woning wensen te huren.

Het niet naleven van deze verplichte vermelding kan je duur komen te staan. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap controleert op het naleven ervan en kan hiervoor geldboetes opleggen van 500 tot 
5 000 euro. De controle gebeurt via steekproeven of naar aanleiding van een klacht van een (kandidaat)huurder.

De volledige actuele reglementering rond het EPC kan je nalezen op www.energiesparen.be/EPC.

Gratis advies en begeleiding

Zie jij de noodzaak om je woning te renoveren en energiezuiniger te maken wel in, maar weet je niet goed waar te beginnen? Bij het Energiehuis Woonwijzer Waasland kan je terecht voor onafhankelijk gratis renovatieadvies en -begeleiding. Woonwijzer Waasland biedt een intensieve begeleiding van A tot Z bij het renoveren van je (huur)woning.
Ook voor vragen rond en begeleiding bij het aanvragen van premies kan je bij het Energiehuis terecht.

Info

Woonwijzer Waasland
03 500 47 40
Renovatiebegeleiding@interwaas.be
woonwijzerwaasland@interwaas.be www.woonwijzerwaasland.be

Gepubliceerd op vrijdag 29 mrt 2024 om 11.14 u.

Thema's

Naar top