Niet-geadresseerd reclamedrukwerk verspreiden

Geef de verspreiding van je reclamedrukwerk aan

Inhoud

Wil je in Temse reclamefolders of flyers huis-aan-huis laten bedelen of ter beschikking leggen op openbaar domein in bv. een folderrek of display? Dan moet je dit vooraf aangeven en betaal je een gemeentebelasting. Dit geldt voor alle niet-geadresseerde drukwerken of gelijkgestelde producten. 

Prijs

De belasting bedraagt

  • 0,0075 euro voor reclamedrukwerk van 1 tot 4 bladzijden
  • 0,02 euro voor reclamedrukwerk vanaf 5 bladzijden

Meer info

Wat wordt verstaan onder:

  1. gelijkgestelde producten: de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard die aanzetten tot gebruik van het aangeprezen product of de aangeboden dienst
  2. niet-geadresseerd: collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als geadresseerd
  3. verspreiding: het bedelen in alle brievenbussen en het ter beschikking stellen op het openbaar domein, zoals onder meer in een display     

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of de rechtspersoon die de opdracht gaf voor het drukken van de folder of flyer of voor het produceren van het product. Is deze persoon niet gekend, dan betaalt de verantwoordelijke uitgever, vermeld op het drukwerk, de belasting. 

Naar top