Nachtvergunning voor de horeca

Maak een afspraak

Inhoud

Als uitbater van een café, restaurant, hotel of dancing heb je een vergunning nodig als je langer wil openblijven dan het verplichte sluitingsuur. Het verplichte sluitingsuur staat in het politiereglement. Zo moeten horecazaken in de week verplicht sluiten om 2 uur. Op vrijdag- en zaterdagnacht of de nacht voor een feestdag mogen deze zaken open blijven tot 3 uur.

Als je altijd langer open wil blijven dan het verplichte sluitingsuur, vraag je een permanente nachtvergunning aan. Wil je een tijdelijke uitzondering op het sluitingsuur, dan vraag je een tijdelijke nachtvergunning aan.

Procedure

Je kan een nachtvergunning schriftelijk aanvragen. In je aanvraag vermeld je duidelijk de gewenste afwijking:

  • welke dagen je langer wil openblijven
  • tot hoe laat je wil openblijven
  • of je een permanente of een tijdelijke nachtvergunning wenst

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist of je aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd.

Prijs

De aanvraag en de nachtvergunning zijn gratis.

Regelgeving

  • decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
  • gemeentelijk politiereglement: hoofdstuk 6 afdeling 1
Naar top