Mondiaal beleid

Lokale initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking en vierde pijler projecten in ontwikkelingslanden kunnen een subsidie ontvangen. Zo helpen we projecten/initiatieven die actief gesteund worden door een inwoner of een groep uit Temse.

Het project moet zich richten op de lotsverbetering van onderdrukte bevolkingsgroepen. Een projectaanvraag dien je in voor 1 mei van het werkingsjaar. De subsidie wordt ten laatste op de gemeenteraad van oktober toegekend.

FaireTradeGemeente

In 2015 werd Temse een FairTradeGemeente. Dit betekent dat onze gemeente zich engageert om eerlijke handel te ondersteunen, met oog voor mens en planeet.

Om de titel van FairTradeGemeente te behalen/behouden, moet Temse voldoen aan 6 criteria. Elke gemeente legt binnen deze 6 criteria haar eigen accenten. De criteria zijn divers en betrekken tal van lokale partners.

In het Lokaal Bestuur wordt er bijvoorbeeld altijd fairtrade koffie gedronken en kopen we ecologische onderhoudsproducten.

Er is ook een lokale Trekkersgroep opgericht die jaarlijks een 5-tal activiteiten organiseert in het thema van eerlijke handel. Zo organiseert deze lokale Trekkersgroep een FairTrade Avond met gastspreker en een filmavond of een tentoonstelling over een mondiaal thema.

Naar top