MiNa-raad

Bekijk de verslagen van de MiNa-raad

Werking

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, MiNa-raad, adviseert het Lokaal Bestuur over het milieu- en natuurbeleid. Daarnaast heeft de raad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat er milieu- en/of natuurbelangen in het gedrang zijn, advies uit te brengen aan de Gemeenteraad of het College van Burgemeester en Schepenen.

De MiNa-raad komt 5 maal per jaar samen. Tweemaal per jaar organiseren we een open MiNa-raad over één of meerdere actuele thema’s. Iedereen is dan welkom!

In 2018 maakte de MiNa-raad een memorandum op met aandachtspunten voor en verwachtingen over natuur, groenvoorziening, milieu en duurzaamheid.

Samenstelling

De MiNa-raad bestaat uit:

  • vertegenwoordigers van een vereniging, instelling of organisatie met een werking in Temse en met belangstelling voor milieu-, groen- en natuurbeleid 
  • geïnteresseerde inwoners met enige deskundigheid over milieu en natuur/groen

Bestuur

Contact

Informatie of lid worden? Contacteer team Milieu via milieu@temse.be 

Reglementen en verordeningen

Naar top