Centrum Temse: masterplan en beeldkwaliteitsplan

Een groen, aangenaam en bereikbaar centrum! Het master- en beeldkwaliteitsplan tekent de toekomstplannen voor het centrum van Temse uit.

Onze gemeente moet de komende jaren heel wat keuzes maken die belangrijk zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente en haar centrumgebied.

Lokaal Bestuur Temse nam de noodzakelijke ingrepen op korte termijn en de komende ontwikkelingen als start voor de opmaak van een visie voor het centrumgebied. Hiervoor liet Lokaal Bestuur Temse in 2020 een masterplan en beeldkwaliteitsplan opmaken voor het centrum van Temse. De gemeenteraad keurde het plan goed op 31 augustus 2020.

Met het masterplan kunnen nieuwe projecten als één geheel benaderd worden. Temse heeft de ambitie om het centrum te ontwikkelen tot een volwaardige verkeersluwe kern waar fietsers en wandelaars voorrang krijgen en waar het aangenaam winkelen en verblijven is.

Naar top