Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Samenstelling

Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: gebruikers en aanbieders van kinderopvang en een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur. 

Werking

Het Lokaal Overleg Kinderopvang adviseert het lokaal bestuur over zaken binnen het beleidsdomein kinderopvang:

  • Over de opmaak van het beleid rond kinderopvang en opvoedingsondersteuning
  • Over de uitvoering en bijsturing van dit beleid
  • Bij de opstart van nieuwe of uitbreiding van bestaande opvangvoorzieningen

Lid worden?

Interesse om lid te worden? Dien je kandidatuur via mail bij Huis van het Kind in.

Naar top