Lang verblijf niet-Belg: meer dan 3 maanden

Maak een afspraak:

Aanmelden en infoBinnenbrengen documentenBeslissing ontvangen

Inhoud

Een lang verblijf voor niet-Belgen is een verblijf van meer dan 3 maanden in België.

Voorwaarden

Om een toelating te krijgen om langer dan 90 dagen in België te mogen verblijven, doorloop je een verblijfsprocedure. Afhankelijk van jouw nationaliteit, familiebanden, arbeidssituatie enz. bestaan er diverse procedures.

Je kan een lang verblijf aanvragen als:

  • werknemer
  • au-pair
  • werkzoekende
  • zelfstandige
  • student
  • beschikker (voldoende bestaansmiddelen)
  • onderzoeker

Je kan soms ook verblijfsrecht krijgen via gezinshereniging.

Procedure

Aanmelden

Je meldt je bij aankomst in België binnen de 8 werkdagen aan bij het team Burgerzaken, bij voorkeur via e-mail. Je moet hiervoor al op een vast adres in Temse verblijven. Geef je contactgegevens en de reden van verblijf door. Stuur ook al de documenten, nodig voor de aanvraag, door. We maken daarna een afspraak met jou voor de verdere afhandeling van je dossier.

Beslissing

De gemeente of de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) (afhankelijk van de situatie) beslist over je aanvraag. Van zodra er een positieve beslissing is genomen, nodigen we je uit voor het aanvragen van een verblijfskaart. Ook bij een negatieve beslissing houden we je op de hoogte.

Een aanvraag tot gezinshereniging wordt in de meeste gevallen in het buitenland ingediend.

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart of paspoort (indien nodig met visum)
  • eventueel je identiteitskaart van een andere EU-lidstaat
  • aktes en andere documenten nodig voor de verblijfsaanvraag

Prijs

Bij sommige verblijfsprocedures is federale verblijfsretributie verschuldigd. 

Gerelateerde items

Naar top