Kandidaat bij verkiezingen

Inhoud

Om kandidaat te kunnen zijn bij de verkiezingen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen en via een kandidatenlijst worden voorgedragen.

Voorwaarden

Verkiezingen 9 juni 2024

De voorwaarden en regels verschillen naargelang je je kandidaat wenst te stellen voor de verkiezingen van het Europees parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement of het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

De regels voor de kandidaatstelling zijn hier terug te vinden:

Een algemeen geldende regel is dat niemand zich kandidaat mag stellen voor verschillende verkiezingen die op dezelfde dag plaatsvinden.

Verkiezingen 13 oktober 2024

De verkiezingen voor de gemeenteraden en de provincieraden worden georganiseerd door de gewestelijke overheden. De voorwaarden vind je hier.

Procedure

Verkiezingen 9 juni 2024

Je kan een kandidatenlijst indienen:

  • online via de toepassing MARTINE ten laatste op zaterdag 13 april 2024 om 12 u.
  • op papier (voorbeeldformulier op te vragen via een contactformulier of per post) op vrijdag 12 april 2024 tussen 14 en 16 u. en op zaterdag 13 april 2024 tussen 9 en 12 u. in het college- of kieskringhoofdbureau

Verkiezingen 13 oktober 2024

De lijsttrekker van een kandidatenlijst voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen dient tussen woensdag 4 september om 9 u. en zaterdag 14 september 2024 om 16 u. een voordrachtsakte in bij de voorzitter van het:

  • gemeentelijk  hoofdbureau (gemeenteraadsverkiezingen)
  • provinciedistrictshoofdbureau (provincieraadsverkiezingen)

De indiening moet voor het eerst verplicht digitaal gebeuren (verdere info volgt). De lijsttrekker kan eventuele bijlagen op papier overhandigen aan de voorzitter van het hoofdbureau op zaterdag 14 september 2024 tussen 9 en 12 u. en tussen 13 en 16 u.

Externe links

Naar top