Kampeerterreinen en weekendverblijven

Inhoud

Lokaal Bestuur Temse heft een belasting op kampeerterreinen en weekendverblijfparken. Permanent wonen is hier niet toegestaan.

Elk openluchtrecreatief verblijf heeft een maximale grondoppervlakte van 80 m2, inclusief overdekte terrassen en bijgebouwen en een maximaal volume van 240 m3.

Procedure

Bezwaar indienen

Je kan als belastingplichtige bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Je dient het bezwaar in binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving.

Naar top