Jeugdraad

Bekijk de adviezen van de Jeugdraad

Samenstelling

De Jeugdraad is een dynamische ploeg van jongeren die vol enthousiasme de belangen van alle kinderen en jongeren in Temse behartigen. De Jeugdraad telt een 20-tal leden onder leiding van een Coördinatieteam (CT) met een voorzitter en één tot twee bijkomende leden. Alle +16-jarigen zijn vrij om (tijdelijk) aan te sluiten en jeugdthema’s voor advies/uitdieping aan te brengen.

  • CT (Coördinatieteam) - voorzitter: Anke Hulin

Werking

De Jeugdraad scant het jeugdbeleid van de gemeente, formuleert adviezen op vraag of uit eigen beweging, buigt zich over de behoeften en mogelijke problemen in het jeugdwerk, organiseert zelf activiteiten en bereidt het Jeugdwerkoverleg voor. Dit is een tweemaandelijks overleg tussen het Coördinatieteam, groepsleiding van lokaal jeugdwerk en jeugdmedewerkers van het Lokaal Bestuur. 

Statuten

De huidige statuten dateren van 2009 en worden herbekeken.

Volg de Jeugdraad op Facebook of Instagram

Naar top