Inname openbaar domein: parkeerverbod, container verhuis of bouw

Inhoud

Ga je verhuizen en moet je een verhuiswagen of verhuislift kwijt op het voetpad, het fietspad, een parkeervak of de rijbaan? Laat je iets groots leveren en moet de vrachtwagen of lift zich kort plaatsen op het voetpad, het fietspad, een parkeervak of de rijbaan? Ben je een aannemer, ga je (ver)bouwen en moet je een werfvoertuig, bouwmaterialen, kraan, stelling, container of iets anders kwijt op het voetpad, parkeervak of de rijbaan? Werk je voor een nutsmaatschappij of gemeentelijke diensten en wil je werken uitvoeren?

Voor deze zaken heb je een toelating voor 'inname openbaar domein' van Lokaal Bestuur Temse nodig. Je krijgt met deze vergunning de toestemming om een afgesproken deel van het openbaar domein voor een vastgelegde periode in te nemen.

Dien je aanvraag ZONDER account in. Je kan je dossier niet opvolgen.

Dien je aanvraag MET account in. Je kan je vorige en huidig dossier(s) opvolgen.

Vraag je vergunning (met of zonder parkeerverbodsborden) ruim op voorhand aan.

Signalisatievergunning of parkeerverbod

Aan je toelating voor 'inname openbaar domein' wordt altijd een signalisatievergunning gekoppeld: hierin wordt afgesproken welke verkeersborden je moet plaatsen. Het is wettelijk verplicht om bij een inname van het openbaar domein de juiste verkeersborden te voorzien om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen.

Particulieren of verenigingen kunnen voor een verhuis of levering parkeerverbodsborden ontlenen voor maximum 7 kalenderdagen. Onze Technische Dienst staat in voor het leveren en ophalen van de borden op de gevraagde locatie. Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het plaatsen van de parkeerverbodsborden.

Voorwaarden

De termijnen voor het indienen van een aanvraag zijn:

 • standaardaanvraag: minstens 7 werkdagen voor de start van de tijdelijke inname van het openbaar domein
 • spoedaanvraag: minstens 4 werkdagen voor de start van de tijdelijke inname van het openbaar domein en voor 9 u. ’s morgens
 • aanvraag met afsluiten openbare weg: 1 maand voor de start van de tijdelijke inname van het openbaar domein
 • aanvraag openbare werken: 1 maand voor de start van de tijdelijke inname van het openbaar domein

De verlenging van de aanvraag gebeurt minstens 5 werkdagen voor de start van de tijdelijke inname van het openbaar domein.

Procedure

Volg het stappenplan

Let op: de intekening van de oppervlakte moet nauwkeurig gebeuren, aangezien de prijs van de vergunning berekend wordt op basis van de ingetekende oppervlakte. We kunnen controleren of de aangevraagde oppervlakte overeenkomt met de werkelijk ingetekende oppervlakte.

Aanvraag ingediend?

Je krijgt een ontvangstbevestiging. Het College van Burgemeester en Schepenen keurt jouw aanvraag al dan niet goed.

Aanvraag goedgekeurd? Breng de betaling in orde.

Na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen krijg je een betalingsverzoek via e-mail (check zo nodig je postvak 'ongewenste e-mail'). Je voert de betaling uit. Na betaling ontvang je de officiële vergunning via e-mail.

Let op

De vergunning moet aanwezig zijn op de plaats van inname en op eerste verzoek worden voorgelegd aan de politie of een gemachtigd ambtenaar.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig met je aanvraag? Bekijk dan zeker even de veelgestelde vragen! Contacteer het team van Beleids- en Bestuursondersteuning als je vragen hebt.

Prijs

De tarieven van de belasting worden als volgt vastgesteld:

 • inname voor containers:
  • voor de eerste 3 dagen: per container: 45 euro (voor 1, 2 of 3 dagen)
  • vanaf de 4de dag per dag per container: 15 euro
 • elke andere inname:
  • per dag per vierkante meter: 1,20 euro
  • met minimum per inname: 45 euro
 • voor een inname via spoedprocedure zal er, bovenop het te betalen bedrag voor de inname, een toeslag van 50 euro aangerekend worden
 • afsluiten straat: extra forfait van 50 euro/dag
 • parkeerverbodsborden zijn gratis voor privépersonen en verenigingen (max. 7 kalenderdagen)
 • nalatigheidskosten per ontleend verkeersbord, niet teruggebracht: 150 euro

De belasting is verschuldigd op de gevraagde periode in de vergunning en niet de werkelijke inname. De enige afwijking hierop is het verschuiven van de gegunde periode, en dan enkel wanneer de afwijking tijdig werd doorgegeven. De belastingplichtige is de persoon die de vergunning aanvraagt.

Een inname van het openbaar domein zonder vergunning of het niet-naleven van de voorwaarden van de vergunning, kan worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete).

Uitzonderingen

In volgende gevallen zijn de vergunningen voor inname van het openbaar domein vrijgesteld van de belasting:

 • innames die uitgevoerd worden door of in opdracht van gemeente Temse, OCMW Temse, AGB Patrimonium Temse en Welzijnsvereniging Sleutelzorg
 • buurtcontracten waarbij er een vergunning is om gemeentelijk domein, al dan niet grenzend aan de woning, zelf aan te planten en blijvend te onderhouden
 • exploitatie van deelsystemen voor voertuigen
 • innames van het openbaar domein die al op een andere manier betalend zijn. Het gaat onder meer, maar niet uitsluitend, over het taksreglement op de plaatsrechten op markten en over de belasting op de terrassen op de openbare weg
 • innames voor burger-/buurtinitiatieven of andere projecten, die bedoeld zijn om de sociale cohesie te bevorderen en niet gepaard gaan met enige vorm van commercieel belang
 • de personen, o.a. de sociale huisvestingsmaatschappijen en nutsmaatschappijen, die volgens de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit, genieten van vrijstelling
 • innames van het openbaar domein/signalisatie langs gewestwegen (hiervoor moet toelating worden gevraagd en een retributie worden betaald bij het Vlaams Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer)

Meer info

Bij de inname van het openbaar domein op een gewestweg heb je ook een vergunning van het Agentschap Wegen en Verkeer nodig.

Vraag deze vergunning via dit webformulier aan. Voeg een kopie van deze vergunning toe als bijlage bij de vergunningsaanvraag bij Lokaal Bestuur Temse.

Naar top