Home Vrije tijd en Toerisme Wandelen en fietsen
Wandel- en natuurgebieden Afdrukken

 

Temse heeft een rijk wandelaanbod. Gegidste natuurwandelingen  worden heel het jaar door georganiseerd door o.m.
  • het Gemeentebestuur (t.g.v. Dag van de Trage Weg in najaar of t.g.v. Dag van het Park in voorjaar in provinciaal domein Roomacker of natuurpark Roomkouter-Gelaagpark) - tel. 03 710 12 36-37 - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  • Milieuwerkgroep Ons Streven vzw (overwegend in regio Tielrode: Tielrode Broek, Meulenbroek, Roomacker… + wandelzoektocht in mei-september) - tel. 03 711 04 43 - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  • CVN i.s.m. Natuurpunt Wal - Afdeling Scousele OF i.s.m. Ecotest vzw (in regio Steendorp: Oost-Sivepolder, Schouselbroek, Fort Steendorp, Roomkouter en Gelaagpark…) - tel. 0473 72 66 15 - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  • Agentschap voor Natuur en Bos (enkel maandelijkse groeps- en individuele wandelingen Fort Steendorp) - tel. 03 710 12 00 - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Temse heeft ook een wandelclub: Wandelklub Temse - tel. 03 771 49 16 - www.wandelklubtemse.be.

Het aanbod wordt gepubliceerd op www.uitintemse.be, het wekelijks reclameblad de nieuwe omroeper en het driemaandelijks informatieblad Info Temse

 

TEMSE

Scheldepark - Kasteelstraat

Het Scheldepark is een restant van het oude kasteelpark. Van vóór de 12de eeuw stond hier aan de Schelde de waterburcht Herckenstein, afgekort tot Hercke en Arcke, die in 1783 werd gesloopt. In 1787 werd meer noordwaarts een kasteel gebouwd, met als laatste eigenaar de familie Janssens de Varebeke. De volksmond spreekt nog steeds van den bos van Janssens. Het kasteel werd in 1965 gesloopt voor de bouw van het zwembad (opengesteld tot 2015 - bouw nieuw zwembad 2016-2018). Het oude toegangshek en de rustende leeuw (in kunststeen) van de Sint-Niklase beeldhouwer Frans Van Havermaet zijn blijvende getuigen van het roemrijke verleden. Het oorspronkelijke park werd gedeeltelijk onteigend in het kader van de bouw van de naoorlogse Scheldebrug. Het restant werd door de Staat aan het Gemeentebestuur overgedragen (1958), op voorwaarde dat het een publiek karakter kreeg.

Het huidige park, in Engelse landschapsstijl, is meer dan 200 jaar oud en heeft een oppervlakte van ca. 4 ha, d.i. 1/3 van het oor spronkelijke park. Het bomenbestand is zeer verscheiden: eik, beuk, kastanje, olm, plataan, linde, acacia, esdoorn, Spaanse aak… In het Scheldepark bevinden zich waardevolle, eeuwenoude beuken en eiken van het bostype met een omtrek tot 4,5 m. In het park worden ook voorjaarsbloeiers aangetroffen, zoals bosanemoon, gevlekte aronskelk en muskuskruid. Er komen heel wat zangvogels voor, o.a. de boomklever en boomkruiper. In de herfst kent het park een rijke variëteit aan paddestoelen.

Het Scheldepark is vrij toegankelijk.

 

Schouselbroek - Fonteinstraat-Scouselestraat

Dit 145 ha grote poldergebied vormt een belangrijke biotoop dankzij de afwisseling op een beperkte oppervlakte van akkers, weiden, wissencultuur, bos en wielen (= grote plassen ontstaan door dijkdoorbraken). Men vindt er ca. 250 soorten planten, o.a. gevlekte orchis en keverorchis (beschermde planten). Ook groeien er daslook, vogelmelk en ruig klokje. Dit landschap is eveneens belangrijk voor zijn talrijke slakkensoorten en vele kleine zangvogels. De zandplaat van het Schouselbroek, Ballooy genaamd, is een ideaal trefpunt voor watervogels (steltlopers).

Het Schouselbroek grenst in Steendorp (Warandestraat) aan Het Kijkverdriet, gelegen tussen de kil (= inham rivier), de Schelde en de Scheldedijk. Dit buitendijkse gebied (met rietveld) van 4 ha werd vroeger door de mens gebruikt voor het telen van griendhout (wissen) voor de mandenmakerij en het vervaardigen van wilgenmatten, terwijl het riet een functie kreeg als dakbedekking.

 

TIELRODE

Durmetuin - Gentstraat 125

De Durmetuin - ca. 18 000 m2 - wordt in de volksmond wel eens den hof van de generaal genoemd, naar de bewoner van het huis van 1924 tot 1970: generaal Arthur Wittebroodt. Vóór 1924 was het een braakliggende grond met enkele thuja’s. Na 1924 werd de tuin verdeeld: een gedeelte werd aangelegd als park met geometrische figuren, een ander deel werd moestuin en boomgaard.

Na Wereldoorlog II werd vooral de moestuin onderhouden en liet men voor de rest de natuur zijn gang gaan. Vanaf 1983 werd de tuin geherstructureerd en werd gestart met het aanplanten van een grote variëteit aan eiken (ca. 130). De bewoner, Chris Wittebroodt, is lid van The International Oak Society en wisselt gegevens van eiken uit over heel de wereld.

Info en bezoekmodaliteiten: www.durmetuin.be

 

Roomacker - Hofstraat

In dit provinciaal domein liggen 3 kleiputten, overblijfselen van de kleiwinning door de Antwerpse Machinesteenbakkerijen Tielrode (AMT) tussen 1930 en 1942. Toen het gebied vanaf 1981 mogelijk een stortplaats klasse 2 zou worden, stuitte dit op hevig verzet van het Gemeentebestuur en de plaatselijke bevolking. In 1993 kocht het Provinciebestuur het domein aan. Het is uitgegroeid tot een waardevol natuurgebied voor passieve recreatie met een prachtige fauna en flora. De waterkwaliteit is buitengewoon zuiver. De oude kleiputten liggen 30 m boven de zeespiegel en op de top van de Wase Cuesta. In 2002 werden 4 educatieve borden geplaatst.

 

Potpolder Tielrode - Sint-Jozefstraat

Deze site is een gecontroleerd overstromingsgebied (potpolder) van 93 ha, volledig omringd door een dijk op Sigmahoogte van 8 m. Alleen aan de Scheldeoever is een gedeelte slechts 6,8 m hoog, zodat bij stormvloed het Scheldewater in de polder kan lopen om verdere overstromingen te voorkomen. De dijken worden beheerd door de Afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal nv. Het polderbestuur staat in voor het onderhoud. De notelaars, de rustbanken en de geasfalteerde dijken maken dit natuurrijke gebied aantrekkelijk voor wandelaars, fietsers en joggers. Dit overstromingsgebied is een broedgebied voor o.a. kievit en veldleeuwerik en een foerageergebied voor o.a. bruine en blauwe kiekendief en buizerd.

In 2008 vormde de potpolder het filmdecor voor de Nederlandse film De Storm, die in 2009 in première ging.

 

STEENDORP

Fort van Steendorp - Kapelstraat

Het Fort van Steendorp, gebouwd van 1883 tot 1892 en bijna helemaal uit baksteen opgetrokken, is het grootste fort van de Antwerpse fortengordel. Het ligt ongeveer 600 m ten noorden van de Schelde op de zuidelijke flank van de Wase cuesta en is bereikbaar via de Kapelstraat en ook via de Scouselestraat. De Afdeling Natuur en Bos beheert het Fort (inclusief enkele aangrenzende graslanden), met een totale oppervlakte van 21,7 ha. Het fort zelf is beschermd als monument, de omgeving ten westen en ten zuiden is beschermd als landschap. De bakstenen gewelven vormen een zeer belangrijke overwinteringsplaats voor vleermuizen. De populatie overwinterende vleermuizen is aangegroeid tot meer dan 1 000 exemplaren van 9 verschillende soorten. Daarmee vormt het fort de belangrijkste 'man-made’ overwinteringsplaats voor vleermuizen van heel West-Europa. De talrijkste soort (ca. 70 %) is de watervleermuis. Jaarlijks overwinterende groepjes van de meervleermuis en de ingekorven vleermuis maken dat het Fort van Steendorp ook is aangemeld voor Europese bescherming als habitatrichtlijngebied.

 In de loop der jaren raakte het fort volledig met bos begroeid. IJsvogel, buizerd, sperwer, boomklever en andere bosvogels vinden er broedgelegenheid of overwinteren hier.

Het Fort zelf is alleen toegankelijk onder begeleiding, gezien de her en der erg gevaarlijke toestand van het terrein, met diepe grachten en hoge bakstenen muren. Het wandeltracé rondom het Fort is permanent bewandelbaar voor het publiek.

Info maandelijkse gegidste wandelingen: tel. 03 771 51 31, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of www.temse.be.

 

Roomkouter - Kapelstraat-Gelaagpark-Kerkhofstraat

Tot in de jaren 1980 is er intensief gewerkt aan de ontginning van de natuurlijke kleilaag in de ondergrond van deze streek. De ontginning veroorzaakte littekens in het kenmerkende Wase cuesta-landschap. Tal van kleigroeves zijn intussen geëvolueerd tot natuurgebieden, ook het Gelaagpark en de Roomkouter in Steendorp. In de grote Roomkoutergroeve is de kleiexploitatie het langst verder gezet. Na de ontginning was de groeve jarenlang het onderwerp van lokale maatschappelijke controverse. In het verleden zijn immers meerdere pogingen ondernomen om deze kleigroeve op te vullen met afvalmaterialen (o.a. baggerspecie, slib), wat op zwaar verzet van het gemeentebestuur en de omwonenden stuitte. Uiteindelijk kocht de Vlaamse overheid de kleigroeve en werd de put in 2006-2007 opgevuld met specie uit het Deurganckdonk. In de Roomkouter wordt het landschap nu met beheermaatregelen gestuurd tot een gevlekt landschap.

De fauna in de streek werd in 2009 door natuurliefhebbers geïnventariseerd.

 De oudste ontginningszone, het Gelaagpark, werd niet opgevuld. Het gebied evolueerde met de jaren spontaan in een complex van bos, vijvers, graslandjes en ruigtes. In dit park heeft de natuur zich bijna ongestoord heerser kunnen maken van de verlaten kleigroeve. Daardoor zit het park volop in het stadium van een pioniersbos.

De site Gelaagpark-Roomkouter is eigendom van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (M.O.W.), afdeling Maritieme Toegang. Het beheer van het Gelaagpark is volledig in handen van het Gemeentebestuur (sinds 18/6/2007). De Roomkouter wordt (sinds 9/5/2009) voor ¾ beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (het grote zuidelijke deel) en voor ¼ door het Gemeentebestuur (noordelijk deel).

In 2008 diende het Gemeentebestuur het plattelandsontwikkelingsproject ‘Steendorp, O mijn duurbre grond – Herwonnen cuestatrots’ in als aanvraag tot cofinanciering in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling 2007-2013. Het project werd goedgekeurd door het Provinciaal Managementcomité. Het staat voor de realisatie van een duurzaam landschapsherstel van de voormalige kleigroeves Roomkouter en Gelaagpark. Tegelijk werd deze uitgestrekte site toegankelijk gemaakt voor het publiek door omvorming van het domein tot een waardevol toeristisch, ecologisch, passief recreatief gebied.

 

Laatst aangepast op vrijdag, 09 november 2018 10:24
 
 
Banner

Toeristisch Infokantoor

Gemeentehuis, Markt 1
9140 Temse
tel. 03 710 12 00
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Diensthoofd Toerisme

Lore Baeck
Gemeentehuis, Markt 1
9140 Temse
tel. 03 710 12 00
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag
09.00 – 12.00 u.
13.00 – 16.30 u.
Van juli tot september
ook in het weekend
10.00 – 16.00 u.

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd. U kan ons privacybeleid en ons cookiebeleid onderaan de pagina terugvinden.

Door op ok te klikken aanvaard u het gebruik van cookies door deze website.