Home Veiligheid en Hulpdiensten GAS en handhaving
GAS of Gemeentelijke Administratieve Sanctie Afdrukken

 

We willen allemaal een gemeente of stad waar het aangenaam wonen is. Om dit mogelijk te maken hebben steden en gemeenten de bevoegdheid om in hun politiereglement regels op te stellen rond openbare rust, veiligheid en gezondheid. Het laat hen toe om snel en efficiënt op te treden tegen lokale problemen en overlast.

Het gaat o.m. over loslopende honden, nachtlawaai, vandalisme, bevuilen van het openbaar domein, geen vergunning hebben, het afsteken van vuurwerk en inbreuken rond stilstaan en parkeren.

Overtredingen op dit politiereglement kunnen dan administratief worden afgehandeld via een Gemeentelijke Administratieve Sanctie, kortweg GAS.

De basiswet is de wet van 24 juni 2013 over de gemeentelijke administratieve sancties. Andere wetteksten die het kader van de GAS bepalen, kan je terugvinden op de website van BeSafe.

                                                      

                                 Button GAS -Wat moet ik doen             

 

GAS in Temse 

 

Overlastboete (GAS 1, 2 en 3)

Sinds april 2021 staat de gemeentelijke sanctionerende ambtenaar in voor de handhaving van overlast door sluikstort, zwerfvuil, geluidsoverlast enz. Overtreders krijgen hiervoor een GAS-boete vanuit de gemeente. Voorheen was dat vanuit de provincie. 

De boete kan oplopen tot max. 350 euro, plus eventuele bijkomende opruimingskosten.

 

Inbreuken op stilstaan en parkeren (GAS 4)

Lokaal Bestuur Temse besliste bij de invoering van het aangepaste politiereglement op 1 maart 2021 om bepaalde overtredingen op het stilstaan en parkeren te bestraffen met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Het gaat over inbreuken waarbij voertuigen hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd staan. Sinds 1 september 2021 sanctioneert de gemeentelijke sanctionerende ambtenaar dus ook inbreuken op stilstaan en parkeren. 

Deze inbreuken worden onderverdeeld in 2 categorieën met daarbij het boetebedrag: 

  1. Lichtere overtredingen: 58 euro - voorbeelden: parkeren tegen de rijrichting, parkeren op minder dan 5 m van een kruispunt of zebrapad, parkeren voor de inrit van een eigendom of parkeren langs een gele onderbroken streep.
  2. Zwaardere overtredingen: 116 euro - voorbeelden: stilstaan of parkeren op een trottoir, op een zebrapad of op een fietspad of parkeren op plaatsen voor personen met een handicap zonder officiële kaart.

Deze overtredingen worden vastgesteld door de politie of door de gemeenschapswachten die hier specifiek voor opgeleid en gemachtigd zijn.

Voordien leidde die vaststelling tot een onmiddellijke inning door de politie of een vervolging van het parket en een eventuele bestraffing door de politierechter. De politie blijft instaan voor de vaststellingen, maar de gemeentelijke sanctionerende ambtenaar gaat na de vastgestelde overtreding snel over tot het opleggen van een GAS-boete.

 

Beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5)

Op grond van het Verzameldecreet MOW van 9 oktober 2020 kunnen de Vlaamse steden en gemeenten vanaf 1 februari 2021 administratieve geldboetes (GAS-boetes) opleggen voor bepaalde snelheidsovertredingen. De gemeenteraad paste op 28 maart 2022 het algemeen politiereglement aan, zodat ook in Temse beperkte snelheidsovertredingen worden afgehandeld met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Door de aanpassing van het politiereglement kunnen snelheidsovertreders in de zones 30 en 50 vanaf 15 april 2022 een GAS-boete krijgen.


Voor de overtreder verandert er niet zoveel. De overtreder ontvangt dezelfde boete maar nu van het Lokaal Bestuur (gemeente) in plaats van de Federale Overheidsdienst Justitie. Ook de prioriteiten bij het flitsen, zoals vastgelegd in het zonaal veiligheidsplan, blijven ongewijzigd.
De gasboete voor beperkte snelheidsovertredingen bedraagt € 53 voor de eerste 10 kilometer/u boven de toegelaten maximumsnelheid. Bij zwaardere overtredingen komt er telkens een bedrag per kilometer bij.
Zware snelheidsovertredingen met meer dan 20 km/u worden nog altijd strafrechtelijk vervolgd. 

Laatst aangepast op dinsdag, 10 mei 2022 11:56
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd. U kan ons privacybeleid en ons cookiebeleid onderaan de pagina terugvinden.

Door op ok te klikken aanvaard u het gebruik van cookies door deze website.