Home Onderwijs
Onderwijs Afdrukken

 

Het is voor burgers belangrijk dat gemeenten beschikken over een voldoende breed en veelsoortig onderwijsaanbod van voldoende kwaliteit. De directe invloed van de gemeente op het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs is beperkt. Het rijk bekostigt het onderwijs rechtstreeks en schoolbesturen hebben een grote mate van autonomie.

De gemeente hoeft zich echter niet te beperken tot haar wettelijke taken op het gebied van onderwijs. Zij kan een integrale jongerenaanpak realiseren vanuit haar leerplichttaak en de taken op het terrein van preventief jeugdbeleid en jeugdgezondheidszorg. Dit gebeurt dan in samenwerking met schoolbesturen en jeugdinstellingen.

'Levenslang leren' is het motto dat wij in onze kennismaatschapprij steeds vaker te horen krijgen. De verschillende onderwijs-mogelijkheden in Temse vindt u terug in de rubriek Onderwijs.

 


 

Lees hier meer over het project Brede school

 


 

Gerelateerde links:

www.ond.vlaanderen.be

www.kleuterparticipatie.be (of gratis tel.nummer 1700)

www.kindengezin.be

www.opvoedingstelefoon.be (tel. 078 15 00 10)

 

 

Laatst aangepast op donderdag, 26 mei 2016 14:30