Home Groen en Milieu Polderbesturen
Polders in Temse - Polderbesturen Afdrukken

 

Polders in Temse

Temse telt 3 poldergebieden die onder de bevoegdheid vallen van een Polderbestuur.

 • Polder Oost-Sive-Schouselbroek (tussen Temse en Steendorp, langs de Schelde) - contact: ontvanger-griffier Johan Van Broeck, Oostberg 168, 9140 Temse, tel. 03 771 38 69, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Polder van Tielrode - contact: ontvanger-griffier  wnd. Stijn Windey, Dorp 1, 9220 Moerzeke tel. 052 41 25 99,  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  
  De lijst van stemgerechtigde leden van de algemene vergadering van de polder Tielrode voor het jaar 2023 ligt tot eind december 2022 ter inzage in AC De Zaat (Infobalie, gelijkvloers).  Gedurende deze termijn kan je bezwaren indienen bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen (volgens art. 15 van de wet van 3/6/1957 betreffende de polders).
 • Polder Schelde-Durme-Oost (fusiepolder sinds 19/12/2008 met uitbreiding naar hooggelegen gebieden Elversele en Tielrode, afwaterend naar Schelde en Durme) - contact: ontvanger-griffier Stijn Windey, Dorp 1, 9220 Hamme (Moerzeke), tel. 052 41 25 99, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  

  Dijkgraaf: Bob Dierick, Bakkerstraat 281, 9200 Grembergen,  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.       
  De lijst van stemgerechtigde leden van de algemene vergadering van de polder Schelde-Durme-Oost voor het jaar 2023 lag tot 30 november 2022 ter inzage in AC De Zaat (Infobalie, gelijkvloers). 
   

Mogelijkheid tot groeperen om stemrecht in de algemene vergadering te bekomen

Ingelanden die afzonderlijk géén stemrecht hebben, kunnen deze zakelijke rechten, zonder fractionering, groeperen om gezamenlijk een stemgerechtigde, die één van de samenstellers van de bedoelde groepering moet zijn, voor de algemene vergadering aan te stellen. Zij die van dit recht wensen gebruik te maken, dienen hiervoor een schriftelijke overeenkomst op te stellen en deze vóór 1 september per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs aan de dijkgraaf ter zetel van de polder Schelde-Durme-Oost te laten geworden. De minimumoppervlakte om een stem te bekomen bedraagt 3 ha.

Standaard aanvraagformulieren en de volledige regelgeving zijn verkrijgbaar op het secretariaat van de polder: oud-gemeentehuis Moerzeke, p/a Dorp 1, 9220 Moerzeke. Openingsuren: dinsdag en donderdag, 9-11.30 u. (of na afspraak).

 


  

Wat zijn polderbesturen?

Polderbesturen zijn openbare besturen, die autonoom beslissingen nemen en werkzaamheden verrichten die betrekking hebben op het waterlopenbeheer in hun werkingsgebied. Deze gebieden zijn wettelijk vastgelegd. De provincie Oost-Vlaanderen telt momenteel 42 polders of wateringen. De oppervlakte van hun werkingsgebied varieert zeer sterk en ligt tussen ca. 40 ha en ca. 17 500 ha.

Alhoewel de polders aanvankelijk als taak hadden gronden die veroverd werden op de zee of getijdenrivieren in stand te houden, droog te leggen en te bevloeien, stelt de nieuwe wetgeving dat deze besturen voortaan mee moeten instaan voor het verwezenlijken van de doelstellingen van het integraal waterbeleid. Dat betekent een belangrijke verruiming van hun taken.

 

Wie bestuurt een polder?

De vergaderingen van de polder zijn niet openbaar. Enkel 'stemgrechtigde ingelanden' kunnen de algemene vergadering bijwonen.

Volgens de polderwet zijn ingelanden zij die een titel hebben van zakelijke rechten waaraan genot van erven in het poldergebied verbonden is. Dat komt in de praktijk neer op volle eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, diegenen met een recht van opstal of bewoning en dergelijke. De term slaat niet op blote eigenaars omdat het vruchtgebruik bij de vruchtgebruiker ligt, en slaat ook niet op pachters of huurders.

Niet alle eigenaars hebben stemrecht. Enkel ingelanden met voldoende oppervlakte binnen de polder zijn stemgerechtigd. Hoeveel deze oppervlakte dient te bedragen, is afhankelijk van de grootte van de polder en varieert tussen 0,5 en 5 ha.

Eigenaars die niet aan deze vereiste oppervlakte komen, kunnen zich ook groeperen en op deze manier stemrecht verkrijgen.

 

Polderbelasting

Een polderbestuur heeft het recht een belasting te heffen. Het bestuur van de polder bepaalt de hoogte van de aanslagvoet. Er bestaat een minimumbelasting die kleine grondeigenaars verschuldigd zijn en verder een tarief per hectare. Aan de eigenaars met gronden gelegen buiten de huidige poldergrenzen, maar binnen de nieuwe grenzen, kunnen dus belastingen opgelegd worden.

 

Contact

dienst Integraal Waterbeleid

PAC Het Zuid

Woodrow Wilsonplein 2

9000 Gent

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

tel. 09 267 76 66

Info ook op www.vvpw.be (Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen)

 

Laatst aangepast op maandag, 12 december 2022 15:24
 
 
Banner

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd. U kan ons privacybeleid en ons cookiebeleid onderaan de pagina terugvinden.

Door op ok te klikken aanvaard u het gebruik van cookies door deze website.