Home Gemeentediensten Stedenbouw en wonen
Stedenbouwkundige inlichtingen Afdrukken

 

Voor stedenbouwkundige inlichtingen kan u terecht aan de loketten 6 en 7 op de dienst Ruimtelijke ordening, of op 03 710 12 44.

 


Kadaster

Van alle eigendommen in de gemeenten bestaan kadastrale plannen en kadastrale leggers met gegevens over de eigenaars en de eigendommen zelf. Deze gegevens worden opgemaakt en bijgewerkt door het Ministerie van Financiën.

Het KB van 20 september 2002 stelt dat het gemeentebestuur geen kadastrale inlichtingen mag verschaffen. Enkel het kadastraal inkomen kan worden meegedeeld aan de eigenaars en huurders van het goed dat zij bezitten of waarvan zij huurder zijn (omzendbrief van 7 april 1997). 

 

Andere kadastrale inlichtingen mogen enkel verstrekt worden door de administratie van het kadaster:

Ministerie van Financiën RAC De Baljuw - Controle Kadaster II
Driekoningen 4 bus 3, 9100 Sint-Niklaas
tel: 02 575 35 70 - fax: 02 579 55 03 - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Een uittreksel van de kadastrale leggers en/of plannen kan je verkrijgen bij:

Ministerie van Financiën 

Kadaster Oost-Vlaanderen (Gent) - dienst Uittreksels             

Sint-Lievenslaan 27, 9000 Gent                  

tel: 0257 729 90 - fax: 0257 962 39 - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

De dienst Uittreksels is voor het publiek geopend van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u.  Aan de balie worden enkel mondelinge inlichtingen aan eigenaars en huurders gegeven.  Voor een uittreksel dient een aanvraagformulier te worden ingediend.  Het archief van het kadaster is enkel toegankelijk na afspraak.

 

 


Inlichtingen voor notarissen

Bij elke verkoop van een onroerend goed zal de notaris bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening de stedenbouwkundige inlichtingen opvragen van het betrokken onroerend goed. Deze aanvraag gebeurt schriftelijk, via een standaarddocument met verschillende luiken die door de desbetreffende diensten worden ingevuld. De gemeente rekent hiervoor 75 euro per eigendomstitel. De gevraagde inlichtingen worden binnen de 30 dagen per post aan de notaris overgemaakt.

 


Stedenbouwkundig attest

Via een stedenbouwkundig attest kan je aan de gemeente vragen of die jouw gepland project kan aanvaarden alvorens een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning aan te vragen. Dit attest is interessant wanneer er voor het perceel waarop je wil bouwen geen eenduidige voorschriften zijn en je toch wenst te weten of je op het stuk grond jouw droom kan realiseren. 

Het stedenbouwkundig attest is een document dat afgeleverd wordt door het college van burgemeester en schepenen en dat, op basis van een plan, aangeeft of het ontwerp in aanmerking komt voor een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning. 

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. Je kan dus zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid krijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel. 

 

Het aanvraagformulier stedenbouwkundig attest en de aanstiplijst kan u bekomen via www.ruimtelijkeordening.be of aan het loket van de dienst Ruimtelijke Ordening. 

U dient uw aanvraag tot stedenbouwkundig attest in 4 exemplaren op te sturen naar of af te geven bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

 


Stedenbouwkundig uittreksel

Het stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een informatief uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister voor het perceel waarvoor de aanvraag wordt ingediend. 

De gemeente Temse beschikt over een conform verklaard plannenregister.  Het plannenregister is een gegevensbestand van het hele grondgebied van de gemeente, dat volgend informatie bevat: Gewestplan, Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA), Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP), Onteigeningsplannen, Rooilijnplannen, Stedenbouwkundige verordeningen, Bouwverordeningen, Verkavelingsverordeningen. 

De gemeente Temse beschikt over een goedgekeurd vergunningenregister.   Het vergunningenregister is een gegevensbestand waarin perceelsgebonden informatie is opgenomen met betrekking tot de ruimtelijke ordening, zoals afgegeven stedenbouwkundige en planologische attesten, stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen, bouwmisdrijven e.d.

Iedereen kan een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen. Dit dient schriftelijk te gebeuren met vermelding van het kadastraal nummer van het perceel (of de percelen) waarvoor de aanvraag gebeurt en indien bestaand, straat en huisnummer. De gemeente rekent hiervoor 75 euro per eigendomstitel. 

 

U dient uw aanvraag tot stedenbouwkundig uittreksel op te sturen naar of af te geven bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

 


Planologisch attest 

Het planologisch attest is een document dat aangeeft of een bedrijf al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is. In het geval van behoud worden de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden op korte en op lange termijn meegedeeld.

De gemeente engageert zich in dat geval om binnen het jaar een voorontwerp van RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) op te maken om het bedrijf rechtszekerheid te geven. 

Het planologisch attest kan enkel aangevraagd worden door en voor een bedrijf waarvoor het maken of wijzigen van een ruimtelijk uitvoeringsplan overwogen moet worden om de uitbreiding of het herbouwen van het bedrijf mogelijk te maken en dat voldoet aan bepaalde voorwaarden. 

 

Meer informatie kan u vinden op www.ruimtelijkeordening.be

 

Terug

Laatst aangepast op dinsdag, 06 november 2018 13:51
 
 
Banner

Huisnummer

AC De Zaat, Frans Boelplein 1 | 2de verdieping | Loket 6-7 (loket gesloten op do & vr)
9140 Temse
tel. 03 710 12 44 (enkel op ma-vm, di-vm en op wo) - niet bereikbaar op do & vr & ma- en di-namiddag
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Vergunningen

AC De Zaat, Frans Boelplein 1 | 2de verdieping | Loket 6-7 (loket gesloten op do & vr)
9140 Temse
tel. 03 710 12 44 (enkel op ma-vm, di-vm en op wo) - niet bereikbaar op do & vr & ma- en di-namiddag
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Planoloog en GIS-expert

Ruimtelijke Planning en GIS
AC De Zaat, Frans Boelplein 1 2de verdieping
9140 Temse
tel. 03 710 12 49
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Openingsuren AC De Zaat - ENKEL OP AFSPRAAK:
Maandag tot vrijdag
08.30 - 12.00 u.
Woensdag
08.30 - 12.00 u.
13.30 - 16.00 u.
Zaterdag 08.30-12.00 u.: enkel Infobalie en Burgerzaken (bevolking Belgen en niet-Belgen, burgerlijke stand, pensioenen, rijbewijzen en strafregister)
!!! Opgelet: team Vergunningen is enkel open en bereikbaar op ma & di in de voormiddag & op wo in voor- en namiddag!

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd. U kan ons privacybeleid en ons cookiebeleid onderaan de pagina terugvinden.

Door op ok te klikken aanvaard u het gebruik van cookies door deze website.