Home Gemeentediensten Stedenbouw en wonen
Vergunningen en Woon- en energieloket Afdrukken

 

Opgelet!

In tegenstelling tot andere gemeentediensten is het team Vergunningen telefonisch én aan het loket (op afspraak!) 

- bereikbaar in de voormiddag op maandag en dinsdag en op woensdag in de voor- én namiddag

- niet bereikbaar (niet telefonisch én niet aan het loket) op donderdag en vrijdag

 

----------------------------

 

Verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen 

In Temse zijn er veel oudere huurwoningen. De kwaliteit van deze huurwoningen voldoet vaak niet aan de kwaliteitsnormen. We willen het tekort aan goede en betaalbare huurwoningen aanpakken en inzetten op de woonkwaliteit op de private huurmarkt. Daarom verplichten wij in de toekomst het conformiteitsattest voor nieuwe huurcontracten van woningen over heel de gemeente, afhankelijk van het bouwjaar. Tot nu toe was dit enkel verplicht voor oude huurwoningen in de oude dorpskern van Temse.

Wat is een conformiteitsattest?
Een conformiteitsattest bevestigt dat een woning voldoet aan de Vlaamse Wooncode. De woning moet beantwoorden aan de minimale normen voor veiligheid, gezondheid en kwaliteit. Ook de structurele stabiliteit van een gebouw, de veiligheid (bv. rookmelders, elektriciteit), de gezondheid (bv. vochtproblemen) en een minimale isolatie bepalen de woningkwaliteit. Tot slot vermeldt het attest hoeveel mensen in de woning mogen wonen.

Uitbreiding verplichting vanaf 1 april 2023
Het verplicht conformiteitsattest geldt enkel voor nieuwe huurcontracten, waarbij de woning de hoofdverblijfplaats is van de huurder.
Sinds 1 april 2021 geldt de verplichting al voor nieuwe verhuringen van woningen in het oude gemeentecentrum (delen van Kasteelstraat, Scheldestraat, Boodtsstraat en Philemon Haumanstraat).
De verplichting wordt in de toekomst als volgt uitgebreid:
1. Vanaf 01/04/2023 voor nieuwe verhuringen van woningen met bouwjaar vóór 1950 voor het hele grondgebied Temse.
2. Vanaf 01/04/2025 voor nieuwe verhuringen van woningen met bouwjaar vóór 1970 voor het hele grondgebied Temse.
3. Vanaf 01/04/2027 voor nieuwe verhuringen van woningen met bouwjaar vóór 1990 voor het hele grondgebied Temse.

Hoe vraag je een conformiteitsattest aan?
Iedereen kan een conformiteitsonderzoek aanvragen door te mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Lokaal Bestuur Temse werkt hiervoor samen met de woningcontroleur van Woonwijzer Waasland (Interwaas).
Een woningcontroleur komt ter plaatse voor een inspectie. Zijn er geen of slechts beperkte gebreken, dan krijg je als eigenaar een conformiteitsattest. In het andere geval ontvang je een overzicht van de gebreken die je moet aanpakken voor je de woning kan verhuren.

Kostprijs
Een conformiteitsattest is nu nog gratis. Vanaf 1 september 2023 betaal je 90 euro voor ieder afgeleverd attest.

Sancties

Heeft jouw nieuwe huurwoning geen conformiteitsattest? Dan kan het Lokaal Bestuur Temse jou als eigenaar sanctioneren met een belasting of een GAS-boete. De huurder kan aan de vrederechter vragen naar herstel of ontbinding van de huurovereenkomst.
Meer info? www.vlaanderen.be/agentschap-wonen-vlaanderen

Info
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 


 

Renteloos renovatiekrediet

Maak uw woning energiezuiniger en geniet van het renteloze renovatiekrediet
Lees hier de folder

 


 

Woon- en energieloket en zitdag Woonwijzer in AC De Zaat

Wil je je energiefactuur verlagen? Of staan er renovatiewerken op de planning? Heb je een vraag over je huurwoning? Of wil je weten wat de goedkoopste energieleverancier voor jou is?

De medewerkers van Woonwijzer Waasland staan samen met het gemeentelijke woon- en energieloket klaar om jou te informeren, begeleiden en ondersteunen.

 

Woon- en energieloket

Bij het gemeentelijk Woon- en energieloket kunnen zowel huurders, verhuurders als eigenaars terecht voor gratis informatie en advies over:

 • premies voor bouw- of renovatiewerken
 • huren en verhuren of premies ter zake
 • woningen van slechte woonkwaliteit
 • het huren van een sociale woning
 • een sociale lening voor aankoop van een woning
 • gratis renovatieadvies aan huis
 • een premie of lening voor aankoop van een energiezuinig huishoudtoestel
 • een gratis energiescan in je huis
 • ...

Openingsuren en contact

 • alle weekdagen van 8.30 u. tot 12 u.
 • op woensdag ook van 13.30 u. tot 16 u.
 • locatie: AC De Zaat, 2de verdieping, loket 6

Maak een afspraak via:

 • tel. 03 710 12 44


Woonwijzer Waasland

Ben je naast informatie ook op zoek naar meer begeleiding en ondersteuning? Dan kan je ook gratis terecht bij Woonwijzer Waasland voor hulp en/of advies bij:

 • het aanvragen van premies voor huurders, verhuurders en eigenaars
 • het berekenen van de goedkoopste energieleverancier en bij het veranderen van leverancier
 • het uitzoeken hoe je jouw energiefactuur verlaagt
 • het aanvragen en vergelijken van offertes bij aannemers
 • het opmaken van brieven voor huurders of verhuurders
 • het (ver)bouwen van je woning, opvragen en vergelijken van offertes
 • het aanvragen van een Vlaamse energielening
 • het interpreteren van het EPC-attest, thermografische info of de zonnekaart

Spreekuren Woonwijzer-medewerker: zitmomenten in AC De Zaat op maandag 15 november en maandag 6 december, telkens in de voormiddag in AC De Zaat.

De groepsaankoop groene stroom vanuit de provincie start op maandag 22 november 2021. 

 •  locatie: AC De Zaat, 2de verdieping, loket 6

Maak een afspraak (met vermelding van naam, contactgegevens en reden voor bezoek) via

 • tel. 03 500 47 40
 • Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • webformulier op www.woonwijzerwaasland.be/webformulier-wonen
 • het Woon- en energieloket van de gemeente in AC De Zaat (contactgegevens bovenaan)
 • of kijk op www.woonwijzerwaasland.be


Als inwoner van Temse kan je ook naar het zitmoment van Woonwijzer Waasland (Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas) in een andere Wase gemeente van het Waasland komen; de tijdstippen vind je op www.woonwijzerwaasland.be/woon-en-energieloket.

 


 

Ruimtelijke ordening en Huisvestingsloket

Deze dienst ondersteunt het beleid om tot een duurzaam ruimtebeleid te komen. Hierbij worden alle factoren waarvoor grond nodig is in hun geheel bekeken: bebouwing, recreatie, natuur, landbouw, verkeer en industrie. Daarnaast ziet zij erop toe dat alle ontwerpen voldoen aan de reglementeringen en voorschriften die van toepassing zijn en dat dit kadert binnen de goedgekeurde ruimtelijke plannen. Tenslotte controleert deze dienst of de werken die worden uitgevoerd, niet afwijken van de plannen die zijn goedgekeurd.

Alle info over de omgevingsvergunning en het loket vind je op www.omgevingsloketvlaanderen.be

Contactgegevens vind je  op www.omgevingsloketvlaanderen.be/contact

Hulp nodig bij je aanvraag? Dan kan je altijd terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening in AC De Zaat (2de verdieping, tel. 03 710 12 44) of bij de helpdesk van het Omgevingsloket via  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . 

 

 


 

 

LOGO_golfjes_kleinJe kan op deze dienst terecht voor volgende zaken: 

 

LOGO_golfjes_kleinSpecifiek aan het Huisvestingsloket kan je terecht voor:

 

 

Wonen doe je niet op goed geluk

 

De wet zegt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. Een gezonde woning met een minimum aan comfort is immers een belangrijke voorwaarde voor een goede levenskwaliteit. Elke woning in Vlaanderen moet daarom voldoen aan een aantal minimumnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Die woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse Wooncode.

 

Alle informatie lees je in de folder 'Check de woningkwaliteitsnormen'

Bekijk ook de video op wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit

 


 

 

Bemiddeling tussen huurders en verhuurders door de Vlaamse Ombudsdienst
Bij decreet van 8 mei 2020 gaf het Vlaams Parlement tijdelijk een bijkomende bevoegdheid aan de Vlaamse Ombudsdienst om te bemiddelen tussen private huurders en verhuurders van een woning die problemen ondervinden als gevolg van de coronacrisis. Bijvoorbeeld betalingsproblemen, discussie over (dringende) herstellingen, onenigheid bij aanvang of afloop van het huurcontract, verhuisproblemen,... 
Dit bemiddelingsaanbod geldt uitsluitend voor de huur van een woning. Studentenkamers of handelshuur komen niet in aanmerking.
Meer info:

corona-huurconflict beeld150
 • Leegstandmelding

  Waarom leegstand melden? Leegstaande woningen zijn een verlies van bruikbare woonoppervlakte. De gemeente Temse spoort de burger aan om leegstaande panden te melden. Zo kan het Gemeentebestuur op haar beurt de eigenaar aansporen en ondersteunen om de leegstand weg te werken en de woning of het gebouw nieuw leven in te blazen.

  Een leegstaand pand melden? Dienst Huisvesting - Meldpunt Leegstand , Frans Boelplein 1, 9140 Temse,  tel. 03 710 12 48

 • Huurdiscriminatie
  Uit onderzoek blijkt dat discriminatie nog altijd een hindernis vormt bij het zoeken van een woning op de private huurmarkt. Het onderscheid tussen legitieme selectie en discriminatie blijkt niet altijd even duidelijk te zijn. De brochure biedt daarom zowel huurders, verhuurders, als professionele spelers zoals vastgoedmakelaars een overzicht van de discriminatiewetgeving. Wat is discriminatie en wanneer is een keuze voor een bepaalde huurder toch gerechtvaardigd? Welke eisen mag men stellen aan kandidaat-huurders? En welke informatie mag op welk tijdstip worden opgevraagd?

  Dienst Huisvesting - Meldpunt Huurdiscriminatie, Frans Boelplein 1, 9140 Temse,
  tel. 03 710 12 44 

 


Bouwmeester Scan Temse 

Op donderdag 29 oktober stelde het Team Vlaams Bouwmeester de ‘Bouwmeester Scan Temse’ (digitaal) voor aan het college en betrokken diensten van het Lokaal Bestuur Temse, in aanwezigheid van de nieuwe Vlaamse Bouwmeester Erik Wieërs. De Bouwmeester Scan is een adviserende tool, door het Team Vlaams Bouwmeester ontwikkeld voor lokale besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik.

Meer informatie

Contact

 • Wim Van Rossen, schepen voor Ruimtelijke planning en omgeving -  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Dienst Ruimtelijke Ordening van Lokaal Bestuur Temse -  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

De volgende data voor het zitmoment van het woon- en energieloket zijn: maandag 15 november en maandag 6 december, telkens in de voormiddag in AC De Zaat.

 

De groepsaankoop groene stroom vanuit de provincie start op maandag 22 november. De gemeenten zijn hiervan reeds op de hoogte gesteld door de Provincie.

Inwoners kunnen zich zowel via de loketmedewerkers (jullie dus

Laatst aangepast op donderdag, 12 januari 2023 11:35
 
 
Banner

Huisnummer

AC De Zaat, Frans Boelplein 1 | 2de verdieping | Loket 6-7 (loket gesloten op do & vr)
9140 Temse
tel. 03 710 12 44 (enkel op ma-vm, di-vm en op wo) - niet bereikbaar op do & vr & ma- en di-namiddag
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Vergunningen

AC De Zaat, Frans Boelplein 1 | 2de verdieping | Loket 6-7 (loket gesloten op do & vr)
9140 Temse
tel. 03 710 12 44 (enkel op ma-vm, di-vm en op wo) - niet bereikbaar op do & vr & ma- en di-namiddag
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Planoloog en GIS-expert

Ruimtelijke Planning en GIS
AC De Zaat, Frans Boelplein 1 2de verdieping
9140 Temse
tel. 03 710 12 49
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Openingsuren AC De Zaat - ENKEL OP AFSPRAAK:
Maandag tot vrijdag
08.30 - 12.00 u.
Woensdag
08.30 - 12.00 u.
13.30 - 16.00 u.
Zaterdag 08.30-12.00 u.: enkel Infobalie en Burgerzaken (bevolking Belgen en niet-Belgen, burgerlijke stand, pensioenen, rijbewijzen en strafregister)
!!! Opgelet: team Vergunningen is enkel open en bereikbaar op ma & di in de voormiddag & op wo in voor- en namiddag!

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd. U kan ons privacybeleid en ons cookiebeleid onderaan de pagina terugvinden.

Door op ok te klikken aanvaard u het gebruik van cookies door deze website.