Weidevogels Afdrukken

 

Weidevogels zijn een heel verscheiden groep aan vogels die graag broeden in een streekeigen agrarisch landschap: laaggelegen, vlakke graslandgebieden. Ze nestelen zowel op graasweides, hooiweides, hooilanden als akkers.  Weidevogels voelen zich op en top thuis in onze streek. Soorten als de grutto, de kievit, de scholekster, de slobeend, de zomertaling, de veldleeuwerik,slobeend, wilde eend, watersnip  en de patrijs vinden in de graslanden langs Schelde en Durme hun uitverkoren broedhabitat.

Om de weidevogels een duwtje in de rug te geven ontwikkelde het Regionaal Landschap Schelde-Durme een project rond vrijwillig weidevogelbeheer. De doelstelling is tweeledig: enerzijds de instandhouding en uitbreiding van de broedpopulatie van weidevogels en anderzijds de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden en netwerken tussen o.m. lokale boeren, natuurbeschermers en jagers, in het bijzonder aangaande weidevogels en weidevogelbescherming. Wie geïnteresseerd is en weidevogels wil redden, kan hiervoor een kijkje nemen op www.rlds.be. Hier vind je o.a. een brochure met tips. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met het Regionaal Landschap Schelde-Durme (052 33 89 14). 

 

weidevogels

 

De weidevogels hebben het moeilijk. Door allerlei factoren kunnen ze vaak te weinig jongen grootbrengen om hun populatie in stand te houden : een spijtig voorbeeld hiervan is de veldleeuwerik.

De grutto verkiest als broedplaats bemeste graslanden in landbouwgebruik boven de verschraalde graslanden in natuurbeheer. Het voedselaanbod (bijv. regenworm) op deze boerengraslanden is immers heel wat groter. De aanwezigheid van schralere, kruidenrijke graslanden is echter ook van levensbelang. Deze verschaffen het nodige voedsel en veiligheid voor de kuikens. De afhankelijkheid van boerengrasland is ook een bedreiging. Weidevogelnesten worden op veel plaatsen vaak vernield door maaiwerken of vertrappeling door het vee.

 

Ook andere instanties  bekommeren zich om weidevogels:

'Nederland Gruttoland' is een grootschalig project om de Nederlandse weidevogel op een duurzame manier te beschermen.

Landschapsbeheer Nederland is een organisatie die streeft naar behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch en mooi cultuurlandschap met een streekeigen karakter. Het concept 'vrijwillige weidevogelbescherming' werd door hen ontwikkeld.

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in Vlaanderen, maar vooral Alterra in Nederland herbergt heel wat wetenschappelijk kennis over weidevogels.

De Vlaamse overheid sluit beheerovereenkomsten voor natuur en landschap af met individuele landbouwers. In bepaalde regio's worden ook beheersovereenkomsten voor weidevogelbescherming afgesloten.

Het innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw is dé gespecialiseerde dienst voor inventieve boeren en tuinders in Vlaanderen. Zij verstrekken o.m. informatie over de beheersovereenkomsten weidevogels.

De Universiteit van Gent ontwikkelde samen met de Vlaamse overheid een website met informatie over agrarisch natuurbeheer op graslanden.

Natuurpunt organiseerde rond de eerste reeks beheersovereenkomsten weidevogels een vrijwilligersnetwerk en zorgde voor de noodzakelijke monitoring met de publicatie van een eindrapport.

De Kalkense meersen zijn in onze regio dé hotspot voor weidevogels als grutto en slobeend.

 

Laatst aangepast op woensdag, 21 december 2011 16:18
 
 
Banner

Milieuambtenaar

Geltmeyer Matthieu
AC De Zaat, Frans Boelplein 1 2de verdieping
9140 Temse
tel. 03 710 12 35
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Openingsuren AC De Zaat:
Maandag tot vrijdag
08.30 - 12.00 u.
Woensdag
08.30 - 12.00 u.
13.30 - 16.00 u.
Zaterdag 08.30-12.00 u.: enkel Infobalie en Burgerzaken (bevolking, burgerlijke stand, pensioenen, vreemdelingen, rijbewijzen en strafregister)

Recyclagepark MIWA

Frankrijkstraat 17
9140 Temse
tel. 03 711 22 63
Openingsuren:
Dinsdag tot vrijdag
13.00 - 18.00 u.
Zaterdag
09.00 - 16.30 u.

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd. U kan ons privacybeleid en ons cookiebeleid onderaan de pagina terugvinden.

Door op ok te klikken aanvaard u het gebruik van cookies door deze website.