Rijbewijs Afdrukken

 

Temse reikt sinds half september 2012 rijbewijzen uit in bankkaartmodel

Europa verplichtte de lidstaten om ten laatste op 19 januari 2013 een rijbewijs in te voeren in de vorm van een bankkaart. In België werd geopteerd voor een geldigheid van 10 jaar.  Het nieuwe rijbewijs heeft het model van een bankkaart maar bevat geen chip.  Iedere Belg zal te gepasten tijde een uitnodiging ontvangen van de dienst Rijbewijzen voor omruiling van een oud rijbewijsmodel naar een nieuw bankkaartmodel. Bij de omruiling zijn geen nieuwe pasfoto’s nodig. De foto die gebruikt wordt, is diegene die op de elektronische identiteitskaart staat. Enkel bij verlies van uw rijbewijs EN identiteitskaart dient u 1 recente pasfoto mee te brengen voor de aanvraag van uw rijbewijs in bankkaartmodel. Deze foto dient dan ook gebruikt te worden voor uw nieuwe elektronische identiteitskaart.

Kostprijs:

Normale procedure: 25 euro

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Algemene informatie rijbewijzen (is reeds van toepassing):

 • De aanvraag dient persoonlijk te gebeuren
 • Afhalen kan door iemand anders mits voorlegging volmacht en/of eventueel een oud rijbewijs
 • Eventueel nodige attesten : (rijgeschiktheidsattest – aangifte verlies rijbewijs afgeleverd door politie - document geslaagd praktisch examen – vakbekwaamheidsattest)
 • Kostprijs: 25 euro
 • Geen pasfoto’s nodig indien de identiteitskaart nog geldig is
 • Wachttijd: 10 werkdagen (gezien de huidige coronamaatregelen)

U kunt een voorlopig rijbewijs afhalen nadat u geslaagd bent in het theoretisch rijexamen. Het theoretisch examen blijft 3 jaar geldig.

 

Wie is vrijgesteld van de verplichting een Belgisch rijbewijs te bezitten?

 • bestuurders die een scholing volgen met het oog op het praktisch examen of dit praktisch examen afleggen
 • bestuurders van legervoertuigen die houder zijn van een militair rijbewijs, of een scholing volgen met het oog op het besturen van deze voertuigen
 • bestuurders van bromfietsen klasse A (= snorfietsen)
 • bestuurders van bromfietsen klasse B, geboren vóór 15 februari 1961
 • kandidaten die de opleiding volgden, georganiseerd door:
  • ondernemingen voor gemeenschappelijk vervoer, met het oog op het bekomen van een rijbewijs voor de cat. D of D+E of voor de subcategorie D1 of D1+E  
  • de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, met het oog op het bekomen van een rijbewijs cat. C, CE, D of DE en voor de subcategorie C1, D1, C1+E of D1+E
  • de politiescholen, met het oog op het bekomen van een rijbewijs cat. A3, A, Dof D+E of voor de subcategorie D1 of D1+E
  • het beroepssecundair onderwijs, met het oog op het bekomen van een rijbewijs cat.B, BE, C, CE, D of D+E of voor de subcategorie C, C1+E, D1, of D1+E
  • de scholen van de federale politie, met het oog op het bekomen van een rijbewijs geldig voor de verschillende categorieën of subcategorieën
  • het onderwijs voor sociale promotie met het oog op het behalen van het rijbewijs 'vrachtwagenchauffeur' voor de cat C en CE en voor subcat C1 en C1+E
 • gehandicapten met een voertuig met motor, dat maar stapvoets rijdt
 • leerlingen van een rijschool, die met bijstand van de instructeur een voertuig besturen dat bestemd is voor het onderricht
 • bestuurders (geboren vóór 1/10/1982) van landbouwtrekkers en van voertuigen die ingeschreven zijn als landbouwmaterieel, als -motor of als maaimachine, die van de hoeve naar het veld rijden en omgekeerd

Welk rijbewijs is vereist om in België te sturen?

 • Belgen of vreemdelingen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, het vreemdelingenregister of in het wachtregister van een Belgische gemeente en die houder zijn van een geldige identiteitskaart die in België is afgeleverd, moeten sturen onder dekking van een Belgisch of een geldig Europees rijbewijs.
 • De volgende personen mogen sturen onder dekking van een erkend buitenlands nationaal rijbewijs, een nog geldig internationaal erkend rijbewijs, een Europees rijbewijs of een Belgisch rijbewijs:

  Houders van een geldig rijbewijs uitgereikt door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (= E.U. + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) mogen, op basis van dat rijbewijs, in België een motorvoertuig besturen dat behoort tot de categorie waarvoor het rijbewijs uitgereikt is. Zelfs als het rijbewijs werd bekomen na de inschrijving in België en zonder dat het bewijs is geleverd van de normale verblijfplaats in het land van afgifte.
  • personen die NIET ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een Belgische gemeente
    
  • personen die houder zijn van een consulaire, een bijzondere of een diplomatieke identiteitskaart, afgegeven in België voor leden van het diplomatieke korps of gelijkgestelden 
  • buitenlandse studenten

 • U mag het voornoemde rijbewijs ook omwisselen voor een Belgisch rijbewijs, maar dit is geen verplichting. In dit geval moet U het wel laten registeren in de gemeente waar U bent ingeschreven.
 • Personen die houder zijn van een ongeldig Europees of een niet-erkend buitenlands nationaal rijbewijs worden vrijgesteld van scholing. Deze personen moeten wel voor het theoretisch en praktisch examen slagen.

Categorieën van rijbewijzen

 

Categorie

Beschrijving

Toegangsleeftijd België

AM

-Bromfiets, ≤ 50 cm3, max. 45 km/u

-driewielers en lichte vierwielers, ≤   50 cm3, vermogen max. ≤4kW, max. snelheid 45 km/u, lege massa ≤350 kg

16 jaar

A1

-Motor van max. 125 cc en 11 kW

-driewielers ≤ 15kW

18 jaar

A2

Motor ≤ 35 kW en niet afgeleid van een   motor die meer dan het dubbele van een vermogen ontwikkeld

20 jaar ( rechtstreekse of   geleidelijke toegang)

A

-Motor met of zonder zijspan ( andere dan   A1 of A2)

-Driewieler van meer dan 15 kW

22 jaar ( geleidelijke toegang )

 

24 jaar ( rechtstreekse toegang)

B

-auto’s waarvan de MTM niet hoger is   dan 3500 kg, 8+1 zitplaatsen + aanhangwagen waarvan de MTM minder is dan 750 kg.

De MTM van het geheel mag niet hoger   zijn dan 3500 kg.

18 jaar

B + code 96

Auto’s van klasse B maar met een   aanhangwagen waarvan de MTM hoger is dan 750 kg.

De MTM van het geheel mag niet hoger   zijn dan 4250 kg.

18 jaar

B + code 372

Geeft toelating te rijden met een   voertuig A1 op Belgisch grondgebied ( enkel voor rijbewijzen afgeleverd na 30   april 2011 : de rijbewijzen afgeleverd voor deze datum genieten automatisch   van deze toelating

Twee jaar rijbewijs B

B + code 373

Geeft toelating te rijden met   driewielers met moter catg A1 of A

21 jaar

BE

Geheel bestaande uit een voertuig   catg. B en een aanhangwagen waarvan de MTM niet hoger is dan 3500 kg

18 jaar

 

C1

Voertuigen met de plaats van de   bestuurder + max. 8 zitplaatsen waarvan de MTM hoger is dan 3500 kg maar max   7500 KG , aanhangwagen max. MTM 750 kg

18 jaar

C1E

-Geheel van voertuig catg. C1 en   aanhangwagen waarvan de MTM hoger is dan 750 kg; de MTM van het geheel is   max. 12000 kg

-geheel bestaande uit voertuig catg. B   en aanhangwagen waarvan MTM hoger is van 3500 kg, geheel mag niet hoger zijn   dan 12000 kg.

18 jaar

C

Voertuigen 1+8 plaatsen waarvan de MTM   hoger is dan 7500 kg, aanhangwagen met MTM van max. 750 kg.

21 jaar ( 18 jaar met vakbekwaamheid)

CE

Geheel bestaande uit een trekkend   voertuig van catg. C en een aanhangwagen waarvan de MTM hoger is dan 750 kg

21 jaar (18 jaar met vakbekwaamheid)

D1

Voertuigen met zitplaatsen van de bestuurder en tussen 8 en 16   plaatsen voor passagiers, max. lengte 8 m, aanhangwagen met een max. MTM van   750 kg.

21 jaar ( 18 jaar met vakbekwaamheid)

D1E

Trekkend voertuig D1 en een   aanhangwagen waarvan de MTM hoger is dan 750 KG

21 jaar ( 18 jaar met vakbekwaamheid)

D

-voertuigen geschikt voor het vervoer   van meer dan 8 passagiers, buiten bestuurder, met een aanhangwagen MTM max. 750   kg.

-gelede bussen en autocars

-toeristische treinen binnen de   toeristische centra met max. snelheid 25 km/u en toegelaten door de   gemeentelijke overheden

24 jaar ( 18 jaar met vakbekwaamheid)

DE

Geheel van trekkend voertuig catg. D   en een aanhangwagen met MTM hoger dan 750 kg.

24 jaar ( 18 jaar met vakbekwaamheid)

G

Land –en bosbouwvoertuigen

16 jaar

 

Opmerking: personen die houder zijn van een rijbewijs BE voor 1 mei 2013 mogen aan aanhangwagen blijven trekken van meer dan 3500 kg ( MTM van het geheel mag niet hoger zijn dan 12000 kg)

 

 

Terug

 

Laatst aangepast op donderdag, 04 maart 2021 11:49
 
 
Banner
Banner

Rijbewijzen | loket 1 | ENKEL OP AFSPRAAK!

AC De Zaat, gelijkvloers Frans Boelplein 1
9140 Temse
tel. 03 710 12 05
fax 03 711 22 07
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Openingsuren AC De Zaat - ENKEL OP AFSPRAAK:
Maandag tot vrijdag
08.30 - 12.00 u.
Woensdag
08.30 - 12.00 u.
13.30 - 16.00 u.
Zaterdag 08.30-12.00 u.: enkel Infobalie en Burgerzaken (bevolking Belgen en niet-Belgen, burgerlijke stand, pensioenen, rijbewijzen en strafregister)

Gesloten op za 24 en 31 december en ma 26 december en 2 januari

!!! Opgelet: team Vergunningen is niet bereikbaar op do & vr (noch telefonisch, noch aan loket)

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd. U kan ons privacybeleid en ons cookiebeleid onderaan de pagina terugvinden.

Door op ok te klikken aanvaard u het gebruik van cookies door deze website.