Home Gemeentediensten Burgerzaken Burgerlijke Stand
Echtscheiding Afdrukken

 

 Omschrijving

 Het ontbinden van het huwelijk naar Belgisch recht.

 In het Belgisch recht kunnen de echtscheidingen als volgt worden ingedeeld:

 • door onderlinge toestemming (art. 275 en 276 B.W.)
 • op grond van onherstelbare ontwrichting (art. 229 B.W.)

 

Werkwijze

Door onderlinge toestemming

Wat?

Alvorens een verzoekschrift kan worden ingediend bij de rechtbank moet een volledig akkoord bereikt zijn tussen de beide partijen, zowel wat betreft de verdeling van de goederen, als alimentatie, als de regeling voor de opvoeding van de kinderen.

 

Hoe?

 • Stap 1: De partijen werken onderling een regeling uit over de vermogenrechterlijke gevolgen. Wanneer een verdeling van onroerende goederen moet gebeuren, is de tussenkomst van een notaris noodzakelijk. Indien er kinderen zijn, moet een regeling worden uitgewerkt betreffende bezoekrecht en co-ouderschap, terwijl ook de onderhoudsbijdrage voor de kinderen moet worden vastgelegd. In dat geval kan een uitkering tussen de echtgenoten worden afgesproken.
 • Stap 2: Behalve voor de verdeling van onroerende goederen is in principe geen tussenkomst van een notaris of advocaat nodig. In dit geval wenden beide partijen zich rechtstreeks tot de burgerlijke griffie van een rechtbank van eerste aanleg naar keuze.
  Tenzij er zich onvoorziene problemen voordoen, zullen beide partijen twee maal samen moeten verschijnen voor de rechtbank. Bij de eerste verschijning dienen de partijen in persoon te verschijnen. Bij de tweede verschijning mogen zij zich laten vertegenwoordigen. Indien op het moment van het indienen van het verzoekschrift reeds een feitelijke scheiding van minstens 6 maanden bestaat, kan men verzoeken om de 2de verschijning te laten wegvallen.
  Men mag uitspraak verwachten binnen de 6 maanden na de indiening van het verzoekschrift. Indien er geen tweede verschijning dient te gebeuren kan de uitspraak onmiddellijk na de eerste verschijning gebeuren en wordt de periode met een 4-tal maanden verkort.

 

Indien beide echtgenoten over een twistpunt geen akkoord kunnen vinden, is een echtscheiding door onderlinge toestemming niet mogelijk.

 

Op grond van onherstelbare ontwrichting (art. 229 B.W.)

Wat?

Dit is een schuldloze scheiding. De schuld wordt bij geen van de partijen gelegd.

 

Hoe?

De rechter oordeelt of er sprake is van onherstelbare ontwrichting. De onherstelbare ontwrichting wordt vastgesteld op volgende criteria:

 • feitelijke scheiding van minstens 6 maanden bij gemeenschappelijke aanvraag (aanvraag via tussenkomst van een advocaat)
 • feitelijke scheiding van minstens 12 maanden bij eenzijdige aanvraag
 • overspel, grove beledigingen, geweld, ... (Dit is enkel een eventueel bewijs van de onherstelbare ontwrichting, maar hieruit blijkt geenszins enige vorm van schuld)

 

De schuldvraag zal wel een rol spelen, bij het vragen van de alimentatie, maar dit maakt dan deel uit van een andere procedure. De echtscheiding wordt uitgesproken zodra de onherstelbare ontwrichting vaststaat.  

 

Definitieve uitwerking

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt van kracht zodra het vonnis 'kracht van gewijsde' heeft gekregen:

 • echtscheiding met onderlinge toestemming: 1 maand na de uitspraak
 • echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting: 1 maand na de betekening van het vonnis aan de tegenpartij.

 

De echtscheiding heeft rechtskracht tegenover derden vanaf de datum van overschrijving van het vonnis of arrest in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

 

Hoe?

Ingevolge de wet van 30 juni 1994, verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 21 juli 1994, worden vanaf 1 oktober 1994 de in kracht van gewijsde gegane (na de beroepsperiode van 1 maand) vonnissen van echtscheiding, door de griffier van de Rechtbank binnen de maand, bij aangetekend schrijven, overgemaakt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het huwelijk was voltrokken. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft één maand tijd om het beschikkend gedeelte over te schrijven in de registers van de Burgerlijke Stand. Vanaf deze datum kan een gescheiden man of vrouw onmiddellijk weer in het huwelijk treden.

 

 

ECHTSCHEIDING UITGESPROKEN IN HET BUITENLAND

Omschrijving

Een echtscheiding die uitgesproken werd in het buitenland kan worden ingeschreven in België, mits aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. 

 

Wie?
Iedereen die in het buitenland gescheiden is.

Hoe?
U moet zich persoonlijk aanbieden.

Waar?


MINSTENS 1 VAN BEIDEN IS BELG

Huwelijk voltrokken in België: in de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Huwelijk voltrokken in het buitenland:

 • Huwelijk overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand: de burgerlijke stand van de plaats van overschrijving.
 • Huwelijk enkel geregistreerd in de bevolkingsregisters: de bevolkings- of vreemdelingendienst van de woonplaats. 
   

 

GEEN VAN BEIDEN IS BELG

Huwelijk voltrokken in België: in de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Huwelijk voltrokken in het buitenland: de bevolkings- of vreemdelingendienst van de woonplaats.

 

Wat meebrengen?

 

MINSTENS 1 VAN BEIDEN IS BELG

 • Een origineel volledig vonnis met de vermelding (of vergezeld van een attest waarop vermeld staat) wanneer het vonnis definitief is geworden (= in kracht van gewijsde is gegaan).
  Dit moet voorzien zijn van de vereiste legalisatie (verschillend van land tot land – te vragen bij de dienst Burgerzaken) en een vertaling naar het Nederlands (tenzij opgesteld in Frans of Duits)
 • Indien het betrokken land dit kent: een originele echtscheidingsakte of, ondergeschikt een huwelijks- of geboorteakte met randmelding van de echtscheiding.
  Deze akte moet voorzien zijn van de vereiste legalisatie (verschillend van land tot land) en een vertaling naar het Nederlands (tenzij opgesteld in Frans of Duits)

 


GEEN VAN BEIDEN IS BELG

 • Een originele echtscheidingsakte of, ondergeschikt een huwelijks- of geboorteakte met randmelding van de echtscheiding.
  Deze akte moet voorzien zijn van de vereiste legalisatie (verschillend van land tot land) en een vertaling naar het Nederlands (tenzij opgesteld in Frans of Duits)
 • Enkel indien het betrokken land het voorgaande niet kent: een origineel volledig vonnis met de vermeling (of vergezeld van een attest waarop vermeld staat) wanneer het vonnis definitief is geworden (= in kracht van gewijsde is gegaan).
  Deze akte moet voorzien zijn van de vereiste legalisatie (verschillend van land tot land) en een vertaling naar het Nederlands (tenzij opgesteld in Frans of Duits) 

 

 

Terug

 

 

 

 

Laatst aangepast op donderdag, 20 februari 2014 15:43
 
 
Banner

Burgerlijke Stand | loket 4

AC De Zaat, gelijkvloers - loket 4 Frans Boelplein 1
9140 Temse
tel. 03 710 12 02-03
fax 03 711 22 07
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag
08.30 - 12.00 u.
Woensdag
08.30 - 12.00 u.
13.30 - 16.00 u.
Zaterdag 08.30-12.00 u.: enkel Infobalie en Burgerzaken (bevolking, burgerlijke stand, pensioenen, vreemdelingen, rijbewijzen en strafregister)

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd. U kan ons privacybeleid en ons cookiebeleid onderaan de pagina terugvinden.

Door op ok te klikken aanvaard u het gebruik van cookies door deze website.