Home
Overlijden Afdrukken
 

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een overlijdensakte op. Hiervoor moet u een aangifte van het overlijden doen voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. U vindt hier de formaliteiten.

 

Wat moet u doen indien iemand overlijdt? 

  • Op het moment van het overlijden

Indien er in uw directe omgeving iemand overlijdt, dient u onmiddellijk een geneesheer te verwittigen die het overlijden vaststelt.
Bij voorkeur verwittigt u hiervoor de huisarts. Indien deze niet bereikbaar is, kunt u steeds een beroep doen op de dienst 100.
Indien het gaat om een gewelddadig of verdacht overlijden, of een niet vast te stellen overlijden, dient u de politie te verwittigen op het nummer 101 om de nodige vaststellingen te doen.

Artsen kunnen de blanco formulieren, waarop ze de vaststelling van het overlijden noteren, afhalen in AC De Zaat, loket 4.

 

  • De aangifte van het overlijden

Wie?

In de praktijk is het doorgaans de begrafenisondernemer die alle formaliteiten voor de aangifte vervult. U kunt deze formaliteiten ook zelf vervullen.

In de praktijk kan om het even wie een overlijden aangeven. Bloedverwanten, buren en vrienden zijn hiervoor de meest aangewezen personen omdat zij de nodige inlichtingen omtrent de identiteit van de overledene kunnen verschaffen.

Waar?

U geeft het overlijden aan bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon overleden is. Is de persoon overleden in Temse of een deelgemeente, dan moet u de aangifte doen bij de Burgerlijke Stand.

Wanneer?

De aangifte gebeurt zo snel mogelijk.

Wat meebrengen?

Bij de aangifte legt u volgende documenten voor:

  • het attest van overlijden, opgemaakt door de geneesheer die het overlijden vaststelde
  • de identiteitskaart van de overledene
  • het rijbewijs van de overledene
  • het huwelijksboekje (voor ongehuwde overledenen: het huwelijksboekje van de ouders)
  • voor niet-inwoners: een attest inzake de laatste wilsbeschikking, afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats
  • voor begravingen buiten het grondgebied van Temse is een 'toelating tot begraven' vereist van het gemeentebestuur van het grondgebied waar de begraafplaats gelegen is
  • in geval van gewelddadig overlijden dient u voor een teraardebestelling een attest 'vrijgave van het lijk' voor te leggen; voor een crematie hebt u in dit geval een toelating van het parket nodig

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt een overlijdensakte op. Dit document is het officiële bewijsstuk van het overlijden. Van deze overlijdensakte kunt u uittreksels aanvragen. Deze zijn vaak noodzakelijk bij administratieve formaliteiten. De aanvraag kunt u persoonlijk doen of per mail, brief.

Overlijdensakte?

Een uittreksel is kosteloos als het bestemd is voor sociale doeleinden, zoals pensioenaanvraag, ziekenfonds, wezenbijslag…   

 

BIJZONDERHEDEN:

De Burgerlijke Stand wordt niet meer vermeld op de elektronische identiteitskaart (noch zichtbaar, noch digitaal). Het is dan ook niet meer nodig bij het overlijden van de echtgeno(o)t(e) de identiteitskaart te laten aanpassen.

 

Asurne op de Schelde

Sinds het voorjaar 2018 mag men een asurne te water laten ter hoogte van de monding van de Durme in de Schelde. Hieraan zijn milieugerelateerde regels verbonden: een urne moet biologisch afbreekbaar zijn en het is verboden bloemenkransen of niet afbreekbare materialen in het water te gooien (enkel echte losse bloemen of bloemblaadjes mogen worden gebruikt). Het is ook belangrijk rekening te houden met getijden en stroming en de binnenscheepvaart niet te hinderen.

Het is niet mogelijk om deze wijze van begraven bij de dienst Burgerlijke Stand vooraf te laten registreren. Wel kan men in de laatste wilsbeschikking kiezen om de as op een andere plaats dan de begraafplaats te bewaren. Men kan ook kiezen om een uitvaartcontract via een begrafenisondernemer te laten registreren. Wanneer er geen vermelding van de laatste wilsbeschikking is, kiest de familie op basis van de gebruikelijke voorwaarden.

 

Gerelateerde links

Terug

Laatst aangepast op donderdag, 01 april 2021 10:34
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd. U kan ons privacybeleid en ons cookiebeleid onderaan de pagina terugvinden.

Door op ok te klikken aanvaard u het gebruik van cookies door deze website.