Home
Teruggavepremie aan grote gezinnen - vraag tijdig aan Afdrukken

 

Jaarlijks, begin oktober, ontvangen alle gezinnen in Temse het aanslagformulier van de algemene maatschappelijke heffing, voorheen gekend als de gezinsbelasting.

Grote gezinnen - vanaf 3 kinderen - kunnen een teruggave(premie) aanvragen vóór 31/12 van het aanslagjaar. Een gehandicapt kind telt dubbel. De teruggave houdt een Cadeaucheque Temse van 25 euro in, ongeacht het aantal kinderen ten laste hoger dan of gelijk aan 3.

De aanvraagformulieren tot het bekomen van de gemeentelijke teruggavepremie liggen ter beschikking in AC De Zaat (Infobalie). U kan de premie ook invullen via het e-loket van de gemeente en dit vanaf midden oktober tot 31 december.

Aanvraagformulieren zijn eveneens te bekomen bij de plaatselijke verantwoordelijken van de Gezinsbond.

 

De formulieren dienen degelijk ingevuld en ondertekend, ten laatste op 31 december van het aanslagjaar, in AC De Zaat bezorgd te worden d.m.v. afgifte (aan Infobalie), deponering in de brievenbus, verzending per post of online-verzending.

De teruggave is onder de vorm van een ‘Cadeaucheque Temse’ t.w.v. 25 euro en wordt bezorgd in het jaar volgend op het aanslagjaar en na controle van de opgegeven gezinstoestand.

Laatst aangepast op woensdag, 12 juli 2017 08:57