Home
Omgevingsvergunningen en -aanvragen Afdrukken
  
Lopende openbare onderzoeken en ter inzage gelegde beslissingen
Raadpleeg de dossiers op het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek (vul Temse in en klik op het symbooltje 'zoeken')

 


 BEKENDMAKING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

voor de exploitatie van een inrichting van klasse 1

2018111372 - EDF Luminus nv
Blauwhofwijk z/n te 9140 Temse
 

Conform het omgevingsdecreet en uitvoeringsbesluiten, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek en in het bijzonder alle eigenaars, alsmede gebruikers van gebouwen gelegen in een straal van 100 m rond de hieronder vermelde inrichting, dat door EDF Luminus nv, Markiesstraat 1 te 1000 Brussel een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen Blauwhofwijk z/n te 9140 Temse, kadastraal bekend: Afd. 3, sectie C, perceelnrs. 0005, 0026 en 0027 drie windmolens op te richten, waarvan twee op het grondgebied van Temse.

Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande hoger vermeld onderwerp, kan ingekeken worden op een computer bij de gemeentelijke milieudienst, AC ‘De Zaat’ (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse:

  • alle werkdagen van 25 oktober tot en met 23 november 2018 van 8.30 u. tot 12 u. en op woensdag van 13.30 tot 16.00 u.

Indien u standpunten, opmerkingen en bezwaren wenst te formuleren, kunt u, tot bij de sluiting van het onderzoek, deze indienen in het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of schriftelijk richten aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente.

Er wordt een informatievergadering georganiseerd op donderdag 8 november 2018 om 20 u. in het AC De Zaat, Frans Boelplein 1, 9140 Temse – zaal De Arcke (5de verdieping). Ingang kant Nagelheetmakerslaan (politie).

 

De Algemeen Directeur                                                                                                            De Burgemeester

Nele De Cleen                                                                                                                           Luc De Ryck

 


 

BEKENDMAKING VAN DE BESLISSING OVER
EEN BEROEP TEGEN EEN MILIEUVERGUNNING

voor de exploitatie van een inrichting van klasse 2
MO3/46025/258/1/B/4– Kristof Janssens

Korte Landmolenstraat 2 te 9140 Temse

Conform artikel. 31 § 2, van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door de Bestendige Deputatie van het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een beslissing werd genomen aangaande een beroepsdossier.

Bestreden beslissing: weigering d.d. 16.04.2018, afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen aan dhr. Kristof Janssens, Korte Landmolenstraat 2 te 9140 Temse om op het perceel gelegen aan Korte Landmolenstraat 2 te 9140 Temse, kadastraal bekend als afd. 2, sectie C, perceelnr. 374/a een nieuwe varkenshouderij te exploiteren.

Uitspraak Bestendige Deputatie d.d. 11.10.2018: het beroep van de exploitant wordt ingewilligd. De bestreden beslissing wordt opgeheven en de vergunning wordt verleend. Het debiet van de grondwaterwinning wordt beperkt tot max. 3000 m³/jaar en dit voor een termijn van zes jaar; de rest van de rubrieken wordt vergund voor een termijn van onbepaalde duur.

De beslissing ligt gedurende de periode van 24 oktober 2018 tot en met 23 november 2018 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op de milieudienst van het gemeentebestuur, AC ‘De Zaat’, Frans Boelplein 1 te 9140 Temse.

Tegen deze beslissing kan enkel beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State.

Voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur, is de uiterste datum voor indienen van het beroep 22 december 2018.

 

De Algemeen Directeur                                                                                                            De Burgemeester

Nele De Cleen                                                                                                                           Luc De Ryck

  

Laatst aangepast op vrijdag, 09 november 2018 15:21
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd. U kan ons privacybeleid en ons cookiebeleid onderaan de pagina terugvinden.

Door op ok te klikken aanvaard u het gebruik van cookies door deze website.