Home
Omgevingsvergunningen en -aanvragen Afdrukken
 
Lopende openbare onderzoeken en terinzage gelegde beslissingen
Raadpleeg de dossiers op het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek (vul Temse in en klik op het symbooltje 'zoeken')

 


 

MELDINGSPLICHTIGE STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN – AKTENAME

Aanvrager                 :         DE PAUW Marc, Brandstraat 9, 9140 Temse

Ligging                     :         Brandstraat 9, afd. 1, sectie A, nr. 0095K

Aard                         :         Plaatsen constructieve poort in rechter zijgevel (O/2018/207)

Besluit CBS                :        Aktename melding d.d. 25/6/2018

                                            In overeenstemming met vigerende verkaveling

 

BEKENDMAKING VAN DE BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

voor het exploiteren van een inrichting van klasse 2
46025/1073/1/E/6 – NV Hubert De Backer

Laagstraat 59 & Duitslandstraat 21 te 9140 Temse

Conform artikel. 17 § 3, 1° van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de Burgemeester ter algemene kennis van het publiek, dat door NV Hubert De Backer, Laagstraat 59 te 9140 Temse, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen Laagstraat 59 en Duitslandstraat 21 te 9140 Temse, kadastraal bekend: afd. 1, sectie B, perceelnrs. 554/C, 542/C, 518/E, 552/B/deel en 554/D, een kunststoffenbewerkend bedrijf te veranderen en te hernieuwen met volgende rubrieken: 3.2.2.a, 3.4.1.a, 6.4.1, 11.1.1.a, 12.2.2, 12.3.2, 15.1.2, 16.3.1.2, 16.3.2.2.a, 17.1.2.1.1, 17.1.2.2.1, 17.3.2.2.1, 17.3.4.1.a, 17.3.6.1.a, 17.3.7.1.a, 17.3.8.1.a, 17.4, 19.6.1.c, 23.2.2.a, 23.3.1.c, 29.5.2.2.a, 29.5.3.1.a, 29.5.5.2.a, 29.5.10.1, 33.4.1.a, 43.1.1.a


De vergunning werd verleend voor onbepaalde duur.

De bekendmaking van de beslissing ligt gedurende de periode van 27 juni 2018 tot en met 27 juli 2018 alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en de woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur ter inzage van het publiek op het administratief centrum ‘De Zaat’, milieudienst, (2de verdieping), Frans Boelplein 1 te Temse.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie van Oost-Vlaanderen; de uiterste datum voor het indienen van dit beroep is 27 juli 2018.

  

Namens het college
Nele De Cleen                                                                                                                              Luc De Ryck

Gemeentesecretars                                                                                                                      Burgemeester


       

  

Laatst aangepast op dinsdag, 26 juni 2018 15:11
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd. U kan ons privacybeleid en ons cookiebeleid onderaan de pagina terugvinden.

Door op ok te klikken aanvaard u het gebruik van cookies door deze website.