Home
Boelwerfkraan blijft beschermd monument Afdrukken

Onze iconische Boelwerfkraan blijft toch geklasseerd als beschermd monument. We werken nu samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed en een gespecialiseerd architectenbureau aan een dossier voor conservatie van de kraan. Enkele partnerbesturen cofinancieren de instandhoudingswerken met een eenmalige projectsubsidie.

Een stukje geschiedenis

De Boelwerfkraan dateert van 1957. Het ontwerp, de berekeningen,… gebeurden door Hensen, de plaatsing is uitgevoerd door Nobels-Peelman. De torenkraan werd gebouwd voor het scheepsbedrijf Cockerill Yards in Hoboken. Na het faillissement van Cockerill Yards in 1982 werd de Boelwerf door de overheid gedwongen om een deel van die firma (arbeiders en materiaal) over te nemen. Zo kwam de torenkraan naar Temse, waar ze nog altijd waakt over de Schelde. Deze elektrische torenkraan is nog de enige Hensenkraan in België. De kraan is bij KB van 22 juni 2004 beschermd als monument door zijn industrieel-archeologische en sociaal-culturele waarde. Op Stoapel pleit al meer dan tien jaar voor een zinvolle en duurzame toekomstige bestemming van de historische Boelwerfkraan. Deze kraan is een eerbetoon aan het scheepswerfverleden van Temse, het Waasland en bij uitbreiding van België én een blijvend eerbetoon aan de scheepsbouwers.

Grondige en dure renovatie

Na al die jaren drong een grondige renovatie van de kraan zich op. De restauratiekosten liepen hoog op met een raming van meer dan 1 500 000 euro. Onze gemeente kan deze grote investering niet maken, rekening houdend met de andere lokale beleidsprioriteiten en -noden. In 2021 vroeg de gemeente daarom de deklassering van de Boelwerfkraan als beschermd monument aan. Uit het openbaar onderzoek dat gehouden werd voor het ministerieel besluit van 29 september 2021 tot voorlopige opheffing van de bescherming als monument van de elektrische torenkraan, bleek dat er een groot maatschappelijk draagvlak is om de Boelfwerfkraan te behouden. Bij het afsluiten van het openbaar onderzoek waren er 403 unieke digitale bezwaarschriften, 158 analoge bezwaarschriften, een petitie met 477 handtekeningen en een lijst met 1 380 namen ingediend.

Voorlopige opheffing bescherming zorgt voor nieuwe dynamiek

Door het recordaantal bezwaren besliste minister Matthias Diependaele om de opheffingsprocedure on hold te zetten. De voorlopige opheffing van de bescherming leidde in het voorjaar 2022 tot een nieuwe dynamiek en heel wat overleg met o.a. bevoegde overheden, erfgoedpartners, gespecialiseerde restauratiebedrijven en andere belanghebbenden. Erfgoedvereniging Op Stoapel bleef ijveren voor het behoud van de kraan als waardevol erfgoed voor de gemeente. Minister Diependaele volgde het dossier zelf van nabij op en kwam op 30 april naar Temse voor de rondetafelconferentie rond het behoud en de bescherming van de torenkraan.

Instandhouding kraan en zoektocht naar cofinanciering

Het architectenbureau Barbara Van der Wee kreeg de opdracht om met betrokken ingenieurs de mogelijkheden te onderzoeken om de kraan op een goedkopere manier een toekomst te geven op basis van nieuwe inzichten en technieken. Hierbij wordt de dure totaalrenovatie losgelaten. Er wordt onderzocht en becijferd welke onderhoudswerken nodig zijn om de kraan verder in stand te houden. Binnenkort bespreekt het Lokaal Bestuur met de architect en het Agentschap Onroerend Erfgoed de mogelijke pistes. Daarna kan een nieuw subsidiedossier worden ingediend bij het Agentschap.

De Vlaamse overheid draagt 60% van de kosten. Naast de inbreng van het Lokaal Bestuur zorgen ook Interwaas en de Maatschappij Linkerscheldeoever voor een cofinanciering via een projectsubsidie van elk 150.000 euro. Er worden nog inspanningen geleverd om ook via private partners en de bedrijfswereld giften te bekomen.

Op woensdag 26 oktober kreeg Temse gewaardeerd bezoek van de bevoegde Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. Hij gaf meer duiding bij het doorlopen traject en de volgende stappen voor de conservatie van de Boelwerfkraan. De minister toonde zich opgetogen met de doorstart in dit dossier. De opheffingsprocedure wordt direct stopgezet.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd. U kan ons privacybeleid en ons cookiebeleid onderaan de pagina terugvinden.

Door op ok te klikken aanvaard u het gebruik van cookies door deze website.