Home
Op weg naar een aantrekkelijke en veiligere dorpskern Afdrukken


De komende jaren zal in onze gemeente heel wat veranderen en vooral in het centrum van Temse. Dat is sterk verdicht en bevat weinig groen. De openbare ruimte is verouderd, parkeren domineert het beeld en de drukte van het doorgaand verkeer zorgt voor overlast.

Het Lokaal Bestuur heeft de ambitie om het centrumgebied te laten ontwikkelen tot een verkeersluwe kern, waar fietsers en wandelaars voorrang krijgen en waar het aangenaam winkelen, wonen en verblijven is door o.a. meer groen en pleintjes met water-/rust-/speelelementen.

Alle beleidsplannen en toekomstige projecten werden intussen op elkaar afgestemd en gebundeld in één groot MASTERPLAN, met daarin o.m.

 •  het vernieuwde mobiliteitsplan
 • het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
 • de vernieuwing van de Markt, Kouterstraat-Pastoor Boelstraat, Akkerstraat…
 • de omvorming van het voormalige school- en kloostercomplex ISA tot een woonproject in combinatie met handelszaken en dienstverlening - i.s.m. Interwaas 
 • de herinrichting van de OCMW-site en nieuwbouw van de polikliniek van AZ Nikolaas 

Het plan belicht 7 principiële ingrepen en 5 deelgebieden.

Gekoppeld aan het Masterplan, is het beeldkwaliteitsplan. Dit omschrijft de materialen die gebruikt zullen worden bij de vernieuwingen in het centrumgebied, zoals hoogwaardige betonstraatstenen voor rijwegen en voetpaden, cementbetonverharding aan kruispunten, beplantingen ter aanmoediging van de biodiversiteit, hemelwateropvang... Het bepaalt ook de verlichting, paaltjes, plantenbakken, afvalbakken en typeprofielen voor de diverse straten.

Met dit master- en beeldkwaliteitsplan is een duidelijke visie en richting bepaald over hoe het centrum van Temse heringericht zal worden, gefaseerd over verschillende jaren en bestuursperiodes heen.
Dat de uitvoering van dit plan de nodige tijd en middelen vraagt, is begrijpelijk. Alles kan uiteraard niet in één keer uitgevoerd worden.

Realisaties in 2020-2025
Volgende projecten zijn of komen deze legislatuur in uitvoering. Hiervoor zijn ook de nodige financiële middelen voorzien.

 • Vernieuwen riolering en herinrichting Mariadal
 • Vernieuwen riolering en herinrichting Kouterstraat-Pastoor Boelstraat met daarbij de realisaties van de entrees 
 • Uitbreiding wzc De Reiger
 • Private ontwikkeling ISA-site met o.m. 20 publieke ondergrondse parkeerplaatsen 
 • Bouw nieuwe polikliniek AZ Nikolaas
 • Vernieuwd mobiliteitsplan met circulatieplan, fietszones, parkeerbeleid met o.a. bewonerskaarten

Nieuwsgierig naar meer?
Wil je weten wat in een verdere toekomst nog op de planning staat?
Raadpleeg dan het masterplan en beeldkwaliteitsplan.

Meer info:

Dienst Ruimtelijke Ordening, tel. 03 710 12 44/48/51

Laatst aangepast op vrijdag, 01 oktober 2021 10:20
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd. U kan ons privacybeleid en ons cookiebeleid onderaan de pagina terugvinden.

Door op ok te klikken aanvaard u het gebruik van cookies door deze website.