Home
CORONA - Evolutie in Temse Afdrukken

De burgemeester besliste op 1 oktober 2021 om de tijdelijke politieverordening betreffende de mondmaskerplicht in openbare gebouwen op het grondgebied van Temse, genomen bij besluit van de waarnemend burgemeester van 24 juni 2021, op te heffen.

 

Besluit burgemeester 2021.10.01 - Tijdelijke politieverorderning m.b.t. mondmaskerplicht in openbare gebouwen

Besluit burgemeester 2021.06.24 - Tijdelijke politieverordening m.b.t. mondmaskerplicht in openbare gebouwen

Besluit burgemeester 2021.06.09 Opheffing pol.verordening 23/7/2020 en 8/3/2021 mbt activiteiten vanaf 9 juni 2021

 

Bericht van 20 mei

De curve van het aantal besmettingen gaat in dalende lijn.

Aantal besmettingen in de voorbije weken:

 • 73 in eerste week mei
 • 41 in tweede week mei
 • 17 deze week, ma-wo

Woonzorgcentra

De woonzorgcentra blijven coronavrij.

Onderwijs

Binnen het Gemeenschapsonderwijs is de situatie terug stabiel: hier en daar een besmetting, maar geen noemenswaardige uitvallen. Idem voor het Vrij Onderwijs: in sommige scholen een enkele besmetting, maar de toestand blijft onder controle.

Politie

Het aantal PV’s is afgenomen, o.a. door versoepeling van de coronamaatregelen. Het aantal meldingen van ruzies, huiselijk geweld e.d. blijft vrij hoog (46, waarvan 22 met geweld), inclusief agressie tegen politiemensen.

Vaccinatie

Het Lokaal Bestuur zet momenteel in op het aansporen tot vaccinatie van de moeilijk bereikbare doelgroepen en anderstaligen.

Op basis van de cijfers blijven de huidige maatregelen en het Burgemeestersbesluit van kracht.

 

Bericht van 6 mei 2021

Aantal besmettingen in de voorbije weken:

 • 88 in week 16, 1ste week na paasvakantie
 • 101 in week 17, 2de week na paasvakantie
 • 30 deze week, ma-wo

Woonzorgcentra

De woonzorgcentra blijven coronavrij en versoepelen hun bezoekregeling, conform de richtlijnen van de overheid.

Onderwijs

Voor het Gemeenschapsonderwijs was het een hectische week: in De Wijsneus testte een leerkracht positief, met als gevolg: een kleuterklas in afzondering. Dat was ook het geval in De Klimroos na een besmetting. Ook in Terra waren er enkele besmettingen van leerlingen. In De Vierklaver en De Kolibrie bleven de besmettingen beperkt.

Binnen het Vrij Onderwijs bleven de besmettingen beperkt tot Tielrode, waar zich een clusterbesmetting voordeed, met sluiting van de kleuterafdeling als gevolg. Sneltesten zijn voor de scholen nog niet ter beschikking.

Politie

De Lokale Politie voert dagelijks controles uit. Tussen 22 april en 5 mei stelde ze 38 PV’s op voor overtredingen van coronamaatregelen. Het aantal meldingen van ruzies, huiselijk geweld e.d. blijft stijgen: 47 in de afgelopen week.

Vaccinatie

In de externe communicatie roept het Lokaal Bestuur op om bij het plannen van vakanties rekening te houden met de vaccinatiemomenten. Ook werd een werkgroep opgericht om de moeilijk bereikbare doelgroepen tot vaccinatie aan te zetten.

Op basis van de cijfers blijven de huidige maatregelen en het Burgemeestersbesluit van kracht.

 

Bericht van 26 maart 2021

Eerder deze week besliste het overlegcomité van de federale en regionale regeringen tot strengere coronamaatregelen om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen in te dijken. Ook in Temse is die stijging merkbaar. Dat werd op donderdag 25 maart vanuit de Huisartsenkring meegedeeld op het tweewekelijks overleg van de Veiligheidscel van Temse.

Coronacijfers

56 in week 9

54 in week 10

75 in week 11

62 in week 12

41 in week 13, ma-wo jl.

Zorgsector

Dankzij de vaccinaties blijven de woonzorgcentra zo goed als coronavrij. In woonzorgcentrum De Reiger testte de voorbije 2 weken 1 nieuwkomer positief. In ’t Blauwhof en Huize Vincent deden zich geen nieuwe besmettingen voor.

In AZ Nikolaas stijgt het aantal opnamen van COVID-19-patiënten en wordt de inrichting van een 3de COVID-afdeling overwogen. Alle bedden op intensieve zorgen raken volzet.

Thuisvaccinatie

De huisartsen kregen de opdracht om hun (bedlegerige en zwaar zieke) patiënten die voor thuisvaccinatie in aanmerking komen, op te lijsten en door te sturen. Een zeer beperkte groep van patiënten komt daarvoor in aanmerking.  

Onderwijs en Buitenschoolse Kinderopvang

In het vrij onderwijs stijgt het aantal besmette leerkrachten en leerlingen. De directie van de lagere school in Steendorp besliste daarom de school reeds op vrijdag 26 maart te sluiten.

In het gemeenschapsonderwijs zijn er op dit ogenblik geen klassen in quarantaine, wel is er hier en daar een positief geteste leerling.

In alle afdelingen van de Academie en Vaktekenschool gaan vanaf zaterdag 27 maart géén lessen meer door. De lessen in de Muziekschool worden geschorst vanaf maandag 29 maart.

De schooldirecties en de BKO zullen de ouders verder informeren en afspraken maken rond de school- en opvangmogelijkheden tijdens de paaspauze en de paasvakantie zelf.  

Sport/jeugdkampen

De sportkampen gaan door in kleine groepjes, zowel binnen als buiten. Dat alles onder voorbehoud van eventueel nieuwe maatregelen of het sluiten van indoorsportinfrastructuur.  

De aangepaste jeugdwerkregels maken het onmogelijk om Mini-SpeGT te organiseren. De Jeugddienst deed de voorbije dagen extra inspanningen om te voorzien in een aangepaste en alternatieve opvang. De ouders van de ingeschreven kinderen worden hiervan persoonlijk in kennis gesteld. Kosteloos annuleren kan te allen tijde, zowel voor het sport- als jeugdkamp.


De Jeugddienst bezorgt alle lagere schoolkinderen een Paasgazet boordevol spel- en doeplezier voor de paasvakantie! De Paasgazet vind je ook terug op www.jeugd-temse.be

 

Bericht van 11 maart 2021

Het aantal nieuwe positief geteste inwoners is de voorbije 2 weken lichtelijk gestegen. De opmerkelijkste stijging deed zich vorige week voor in de leeftijdscategorie -12-jarigen.

In de woonzorgcentra De Reiger, ’t Blauwhof en Huize Vincent werden geen nieuwe besmettingen vastgesteld.

In het vrij onderwijs waren er quarantainegevallen omwille van hoogrisicocontacten, maar geen nieuwe besmettingen. Binnen het Gemeenschapsonderwijs was er 1 positief geteste leerling, naast enkele quarantainegevallen.

Deze week kregen alle inwoners van Temse en Sint-Niklaas eenzelfde infofolder over de vaccinatie in de bus. 50 medewerkers van het Lokaal Bestuur worden ingezet in het vaccinatiecentrum ’t Bau-huis in Sint-Niklaas.

Op basis van de huidige situatie adviseerde de cel om de huidige maatregelen te handhaven.

 

 

Bericht van 26 februari 2021

Het aantal nieuwe besmettingen sinds 8 februari blijft onder controle (40 in week 6 + 54 in week 7 + 24 positieven 22-24 feb).

Goed nieuws kwam er vanuit de woonzorgcentra: geen enkele nieuwe besmetting bij bezoekers en personeel.

In het onderwijs stelt men een halvering van het aantal afwezigheden vast tegenover januari.

De eerste vaccinaties voor professionele zorgverleners in ’t Bau-huis in Sint-Niklaas gingen dinsdag jl. van start. Op donderdag 25 februari werden er nog 300 vaccins geleverd. In de week van 8 maart krijgen alle inwoners van Temse en Sint-Niklaas een infofolder over de vaccinatie in de bus.

Op basis van de stabiele cijfers adviseerde de cel om de huidige maatregelen te handhaven.

 

Bericht van 5 februari 2021

Het aantal coronabesmettingen in Temse gaat geleidelijk in dalende lijn, wat overeenstemt met de algemene trend in Vlaanderen.
Op de bijeenkomst van de Veiligheidscel op 4 februari deelde dr. Nobels (Huisartsenkring) de coronacijfers van de voorbije 2 weken mee:

 • 43 nieuwe besmettingen in de week van 25 januari (tegenover 48 in de week van 11 januari)
 • 19 positief geteste burgers van 1 tot 4 februari, met een stijging bij de minderjarigen

Vanuit de medische component kwam het goede nieuws dat het aantal ziekenhuisopnamen daalt.
Corona-uitbraken komen wel steeds meer voor in scholen.

Vaccinatie

Het Lokaal Bestuur duidde Irjen Rasschaert van Sociale Zorg aan als projectleider Vaccinatie Temse. Zij werkt samen met collega’s van de stad Sint-Niklaas en de eerstelijnszone om er het plaatselijk vaccinatiecentrum in ’t Bau-huis op te starten voor het vaccineren van inwoners van Temse en de stad. Na de zorgverstrekkers zullen de 65-plussers en de risicogroepen een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren.
Net als andere gemeenten werkt Temse een aanbod uit aan vervoersmogelijkheden, helpdesk en ondersteuning van de bevolking. Alle info daarover zal gebundeld worden in een infobrochure Vaccinatie Temse-Sint-Niklaas, die huis-aan-huis bedeeld zal worden.

Woonzorgcentra

Positief nieuws vanuit Huize Vincent: het woonzorgcentrum is weer coronavrij. Er wordt uitgekeken naar versoepelingen van de bezoekregeling vanaf 22 februari, indien de hogere overheid dit toelaat.
In wzc ’t Blauwhof deed zich 1 nieuwe besmetting voor, in De Reiger géén.

Onderwijs

In het vrij onderwijs testten in januari 5 leerlingen en 4 personeelsleden positief. Door corona, de quarantaineplicht en andere ziekteafwezigheden was ca. 15 % van het personeel afwezig en vervanging bleek moeilijk te vinden.
In de enige middelbare school (Gemeenschapsonderwijs) in Temse doken enkele nieuwe besmettingen op.

Politie en Brandweer

De Lokale Politie noteerde de voorbije 2 weken 45 coronagerelateerde overtredingen + 21 m.b.t. de federale wetgeving. Zij stelde een stijging van 73 % vast. Ook het aantal onderlinge twisten, ruzies en huiselijk geweld nam toe (stijging van 25 %). De Politie ontving meldingen van sommige warenhuizen en markttoezichters dat de maatregelen minder nauwgezet worden opgevolgd: er wordt gewinkeld in grotere groepen, zonder mondmasker of ontsmetting, met vaak verwijten naar toezichters en kassiersters.
Wat het personeel van de hulpdiensten betreft, waren in de voorbije 2 weken geen nieuwe besmettingen bij de politie, wel 3 bij de brandweer.

Handhaving quarantaineplicht

Het Lokaal Bestuur en de Politie startten op 25 januari met de handhaving van de quarantaineplicht. De betrokkenen worden telefonisch gecontacteerd en gevraagd naar de reden van hun quarantaine en de nood aan zorg. Na de 2de oproep zonder beantwoording gaat de Politie op huisbezoek. De werkwijze verloopt intussen vlot: dagelijks worden inwoners opgebeld op basis van de lijsten uit de Zorgatlas.

Maatregelen Lokaal Bestuur

Op basis van de cijfers van de voorbije weken adviseerde de Veiligheidscel om de maatregelen in Temse te behouden.
Het nieuwe burgemeestersbesluit dateert van 1 februari (zie hieronder).

 

Besluit burgemeester van ma 1 februari 2021 m.b.t. Aanpassing buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar

 

Bericht van 21 januari 2021

Naar tweewekelijkse gewoonte evalueerde de Veiligheidscel op 21 januari de coronacijfers in Temse:

 • 48 nieuwe besmettingen in de week van 11 tot 17 januari
 • 15 positief geteste burgers van 18 tot 21 januari

Dr. Rosiers  (Huisartsenkring) deelde mee dat het aantal besmettingen mogelijk kan stijgen door het invoeren van een ander telsysteem.

Vaccinatie

Binnen de eerstelijnszone Waasland Zuid-West worden 2 vaccinatiecentra opgericht: in ’t Bau-huis in Sint-Niklaas voor de inwoners van de stad en Temse, in de feestzaal van voetbalclub Sporting Lokeren voor de inwoners van Lokeren, Moerbeke en Waasmunster. Per vaccinatiecentrum komt er een infobrochure via huis-aan-huis-bedeling. Naast de basisinformatie omvat zij ook de vervoersmogelijkheden en ondersteuning vanuit onze gemeente.

Vanaf eind februari komen de 65-plussers en de risicogroepen aan de beurt. In de zomer volgen de -65-jarigen. Iedereen krijgt een individuele vaccinatie-uitnodiging van de hogere overheid.

Dr. Rosiers benadrukte het belang van het zich laten vaccineren. Dat dient twee keer te gebeuren met een tussenperiode van 3 of 4 weken. Hij ziet  het als onze gezamenlijke ‘sociale opdracht’, geen individuele keuze. Om het virus te laten uitsterven, is een vaccinatie van ten minste 70 % van de bevolking noodzakelijk. De dokter beklemtoonde dat het vaccin veilig is: wereldwijd werden tot dusver geen neveneffecten van betekenis gerapporteerd.

Woonzorgcentra

De eerste vaccinatieronde in De Reiger en ’t Blauwhof is achter de rug. Op 2 maart zal de tweede ronde bij bewoners en personeel afgewerkt zijn. Er deden zich nauwelijks nieuwe besmettingen voor in de voorbije 2 weken: één bij het keukenpersoneel van De Reiger, één bij de serviceflatbewoners, géén in ’t Blauwhof.

In Huize Vincent in Tielrode zijn 4 residenten besmet. De overige bewoners van de leefgroep zijn getest, de resultaten volgen eerstdaags. De eerste vaccinatieronde voor alle bewoners vond plaats op 19 januari, met uitzondering van de besmette bewoners. Op 9 februari vindt de tweede vaccinatie plaats, inclusief de bewoners van de assistentiewoningen. Een 30-tal medewerkers kon reeds gevaccineerd worden, op maandag 25 januari worden de overige medewerkers ingeënt, samen met enkele huisartsen.

Onderwijs

De toestand in de scholen blijft onder controle. In het Gemeenschapsonderwijs testte de voorbije 2 weken 1 personeelslid positief. In het Vrij Onderwijs zijn enkele leerkrachten en leerlingen in quarantaine.

Politie en Brandweer

De Lokale Politie stelde de voorbije 2 weken 30 coronagerelateerde overtredingen vast, waarvan het merendeel m.b.t. het niet-respecteren van de avondklok.

De werking van de hulpdiensten blijft standvastig, met slechts 1 besmetting bij de Lokale Politie.

Handhaving en quarantaineplicht

Het Lokaal Bestuur en de Politie ontvangen intussen de lijsten van personen die in quarantaine moeten. Beide zullen toezicht houden op de handhaving van de quarantaine. De betrokkenen worden telefonisch gecontacteerd. Na de 2de oproep zonder beantwoording gaat de Politie op huisbezoek.

Lokale Contactopsporing

Sinds 12 januari is de Lokale Contactopsporing van start gegaan vanuit het Wase contactopsporingscentrum. Positief geteste personen zullen dus ook gecontacteerd worden om hun hoogrisicocontacten na te gaan en niet-medische ondersteuning aan te bieden.

 Maatregelen Lokaal Bestuur

Op basis van de cijfers van de voorbije weken adviseerde de Veiligheidscel om de maatregelen in Temse te behouden.  

Het burgemeestersbesluit werd op 12 januari verlengd tot nader order..

 

Quarantainehandhaving

De Vlaamse Regering keurde op 8 januari het uitvoeringsbesluit inzake naleving quarantaineplicht goed, waardoor handhaving door lokale besturen mogelijk wordt. U vindt de integrale teksten van het decreet en het uitvoeringsbesluit op www.vlaanderenhelpt.be.
Temse ondertekende daartoe een protocol met het Agentschap Zorg en Gezondheid. U kan het hieronder nalezen.

Protocolakkoord quarantainehandhaving Temse

 

Besluit burgemeester d.d. 12/01/2021 m.b.t. verlenging bijkomende maatregelen om verspreiding coronavirus te beperken

 

Bericht van 8 januari

Op donderdag 7 januari evalueerde de Veiligheidscel Temse de coronacijfers in Temse:

 • 58 nieuwe besmettingen in de week van Kerst
 • 29 in de week van Nieuwjaar
 • 26 van 4 tot 7 januari

Eén huisarts is momenteel besmet.
In januari wordt gestart met het vaccineren van bewoners en personeel van de woonzorgcentra: op 12 januari De Reiger, op 21 januari ’t Blauwhof, op 16 januari Huize Vincent.
Ten vroegste vanaf eind februari komen de 65-plussers en de risicogroepen aan de beurt. In de zomer volgen de -65-jarigen. Over de organisatorische aanpak en het verloop is nog geen duidelijkheid, maar namens de Huisartsenkring pleitte dr. Rosiers (Huisartsenkring) voor een plaatselijke aanpak, m.a.w. de inentingen vinden best in Temse zelf plaats. Hij benadrukte dat het vaccin volkomen veilig is en dat ingezet moet worden op het sensibiliseren van inwoners en personeel om zich zeker te laten vaccineren.

Woonzorgcentra
In de woonzorgcentra De Reiger en ’t Blauwhof zijn de voorbije 3 weken geen nieuwe besmettingen bij bewoners en personeel vastgesteld.
In Huize Vincent in Tielrode was er een uitbraak: bij de hospitalisatie van een bewoner (niet omwille van Covid) werd deze uit voorzorg getest en positief bevonden. Bijgevolg werden alle residenten en personeelsleden getest: 18 residenten en 5 personeelsleden bleken besmet, gelukkig met geen of zwakke symptomen. De nodige maatregelen werden meteen genomen om verdere verspreiding te voorkomen.

Onderwijs
In het Gemeenschapsonderwijs waren de voorbije 3 weken gemiddeld 1 tot 2 leerkrachten en 1 tot 2 leerlingen per school afwezig om coronagerelateerde redenen. Ook in het vrij onderwijs moesten enkele leerkrachten en leerlingen in quarantaine.
Directies van beide onderwijsnetten ervaren dat ouders inzake vakantie niet altijd de correcte informatie aan de school doorgeven.

Politie
De Lokale Politie stelde de voorbije 3 weken 61 coronagerelateerde overtredingen vast, waarvan 4 in Kruibeke. Onder het politiepersoneel zijn geen afwezigheden wegens ziekte op dit moment.

Maatregelen
Op basis van de cijfers in de voorbije weken adviseerde de Veiligheidscel om de maatregelen in Temse niet te versoepelen en niet te verstrengen.
Het geldende burgemeestersbesluit is tot 15 januari van kracht. Op basis van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag 8 januari en de bespreking in de collegezitting van 11 januari a.s., zal de burgemeester volgende week beslissen of zijn besluit van 4 december 2020 wordt gehandhaafd of aangepast.
De Veiligheidscel vergadert opnieuw op donderdag 21 januari.

 

Besluit burgemeester d.d. 4/12/2020 m.b.t. activiteiten -13-jarigen vanaf 11/12/2020

 

Bericht van 18 december

Geen verstrenging of versoepeling van coronamaatregelen in Temse

Op donderdag 17 december kwam de Veiligheidscel naar tweewekelijkse gewoonte samen om de evolutie van de coronacijfers te evalueren. Twee weken geleden kon de vergadering nog met tevredenheid vaststellen dat de cijfers de goede kant uitgingen, maar de voorbije 2 weken is het aantal besmettingen gestegen, parallel met de algemene trend in het land:

 • 51 nieuwe besmettingen in week 50 (7-13/12) tegenover 22 in week 48 - 33 in week 51 (14-17/12) 
 • In de leeftijdscategorie -13-jarigen is een lichte stijging merkbaar. Eén huisarts is non-actief.

Woonzorgcentra

In woonzorgcentrum ’t Blauwhof in Steendorp - dat lang van besmettingen gespaard bleef - testten de voorbije 2 weken 17 bewoners van het gelijkvloers en 2 personeelsleden positief. 

In wzc De Reiger zijn er geen nieuwe besmettingen, wzc Huize Vincent (Tielrode) is nog steeds besmettingsvrij.

In het Passantenhuis (Oeverstraat), het dagverblijf voor personen die gekoesterd worden door mantelzorgers, zijn sinds de uitbraak van de tweede golf geen besmettingen vastgesteld.

 

Onderwijs

Vanuit het vrij onderwijs werden 4 besmettingen bij leerlingen geregistreerd, o.a. 2 in het 2de leerjaar van basisschool Velle. De scholen van het Gemeenschapsonderwijs noteerden in totaal 4 leerlingen met hoogrisicocontact en negatieve test, die nog in quarantaine zitten.

 

Politie

De Lokale Politie stelde de voorbije 2 weken ca. 70 PV’s op voor coronagerelateerde overtredingen. Zij stelt vast dat gerichte acties resultaten opleveren en het politiepersoneel motiveren om vol te houden.

Zij zal op 24 en 31 december extra ploegen inzetten om toezicht te houden op de naleving van de maatregelen!

 

Maatregelen

Door de stijging van het aantal positief geteste personen t.o.v. 2 weken geleden, adviseerde de Veiligheidscel om de maatregelen in Temse niet te versoepelen en niet te verstrengen. 

Sinds 11 december worden activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar opnieuw toegelaten volgens de normen van de federale regering.

Eerstvolgende Veiligheidscel: 7 januari.

 

Kerstboodschap

Het Lokaal Bestuur en alle in de Veiligheidscel vertegenwoordigde partijen verwachten dat tijdens de komende feestdagen veel mensen in de verleiding zullen komen om Kerst en Oudejaar met familie of vrienden te vieren. Elkaar een goede gezondheid wensen voor het nieuwe jaar… het is zo vanzelfsprekend en traditie. Maar dit jaar hangt nu net die ‘goede gezondheid’ af van het gedrag en de goede wil van ieder van ons… de goede wil om de regels te respecteren en vol te houden.

Daarom roept het bestuur op om de verleiding te weerstaan en de feestdagen met de eigen bubbel te vieren

Het Lokaal Bestuur wenst iedereen FIJNE FEESTDAGEN en een GELUKKIG EN GEZOND 2021!

 

WARME KERSTBOODSCHAP

Draag zorg voor jezelf en voor elkaar.

Wees een lichtpuntje voor de ander.

Breng jouw ‘hart’ voor de zorgsector in beeld.

Respecteer de coronamaatregelen en red mensenlevens.

Draag bij tot de gezondheid van je medemens…

een mooier kerstgeschenk is er niet!

 

Bericht van 4/12/2020 - met aangepast burgemeestersbesluit 4/12/2020 pdf button

Temse heeft laagste coronacijfers van het Waasland - Nieuw Burgemeestersbesluit: activiteiten voor -13-jarigen vanaf 11 december opnieuw toegelaten (volgens federale regelgeving)

Op donderdag 3 december evalueerde de Veiligheidscel de evolutie van de coronacijfers in Temse. Uit de cijfers die vanuit de Huisartsenkring werden meegedeeld, blijkt dat Temse het laagste aantal besmettingen in het Waasland heeft op dit ogenblik, in verhouding tot het aantal inwoners:

 • 22 nieuwe coronabesmettingen in week 48  ><  57 in week 46
 • 13 in week 49 (tot 3/12)

De vertegenwoordigers namens het Lokaal Bestuur, Politie, Hulpverleningszone Waasland, Hogere Gezondheidszorg, woonzorgcentra en scholengemeenschappen hadden ook goed nieuws te melden.

De situatie in de woonzorgcentra evolueert over het algemeen gunstig en blijft onder controle. De bezoekregeling blijft behouden, of wordt, indien nodig, uit voorzorg tijdelijk aangepast.

In de lagere scholen van het Vrij Onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs werden nauwelijks resp. geen nieuwe besmettingen vastgesteld. Directies merken wel een toename van gedragsproblemen onder scholieren door gebrek aan ontspanningsmogelijkheden.

Het aantal coronagerelateerde overtredingen dat de Lokale Politie de voorbije 14 dagen noteerde, ligt wel nog steeds vrij hoog: 84 PV’s. Aan de scholen hield de Politie meer toezicht op de naleving van de maatregelen, mét resultaat. Jammer genoeg ontvangt zij wel nog heel wat meldingen van feestjes. Burgemeester Luc De Ryck feliciteerde uitdrukkelijk de Lokale Politie voor haar aanpak en inzet.

Bij de evaluatie van de corona-evolutie werd ook grote aandacht besteed aan de mogelijkheid om opnieuw activiteiten voor -13-jarigen toe te laten.

Op vrijdag 4 december zette de burgemeester daartoe het licht op groen: met ingang van vrijdag 11 december worden de activiteiten voor de -13-jarigen opnieuw toegelaten, zoals bepaald in het ministerieel besluit, m.a.w. de gemeente stemt zich af op de federale regelgeving.

Aanvulling: op 4 december testten 2 bewoners op 't gelijkvloers van 't Blauwhof positief en werd uit voorzorg beslist om de bezoekmogelijkheid voor 't gelijkvloers te annuleren t/m ma 7/12, in afwachting van testresultaten van alle bewoners op 't gelijkvloers.

 

Bericht van 20/11/2020

De coronacijfers in Temse evolueren in gelijke mate met de algemene tendens: het aantal nieuwe besmettingen per week neemt af. Dat concludeerde de Veiligheidscel tijdens het (tweewekelijks) overlegmoment op donderdag 19 november.

Daarbij werd vanuit de Huisartsenkring duidelijk gesteld dat het virus absoluut niet weg is en dat met grote omzichtigheid de evolutie als gematigd positief kan bestempeld worden. Nu de scholen terug heropgestart zijn, valt de verdere evolutie van het aantal besmettingen af te wachten.

 • Inwoners: 57 nieuwe besmettingen in week 46 (2de week herfstvakantie) >< 183 tijdens piek in week 44
 • Woonzorgcentra: ook hier een gunstige evolutie; het personeel wordt opnieuw preventief getest.

De Reiger: géén nieuwe besmettingen de voorbije 2 weken

‘t Blauwhof: géén besmettingen sinds de 2de golf

Huize Vincent: géén nieuwe besmettingen de voorbije 2 weken

Assistentiewoningen: 1 echtpaar testte positief

 • Lagere scholen: over het algemeen weinig meldingen van zieke of afwezige leerlingen; door het hier en daar afhaken van vrijwilligers voor middagopvang omwille van besmettingsgevaar dreigt een tekort aan vrijwilligers op sommige scholen.
 • Secundaire school:ook positieve evolutie, nog 2 leerlingen in quarantaine >< 25 % vóór herfstvakantie; blijvende vaststelling van overtredingen van de maatregelen buiten de schoolpoorten, waarop de Politie meer toezicht zal uitoefenen, ook aan lagere scholen.
 • Politie: op 1 na geen afwezigheden meer in het korps; helaas geen daling van het aantal oproepen m.b.t. geweld en uitgeschreven PV’s de voorbije 2 weken: 14 voor overtreding samenscholing, 28 voor avondklok, 28 voor afstand houden, 4 voor mondmaskerplicht; actie ‘Covid’ van Politie leidde op één zaterdagavond tot opmaak van 48 dossiers.

Op basis van de gunstige evolutie oordeelde de Veiligheidscel dat geen bijkomende maatregelen moeten worden genomen bij het Burgemeestersbesluit van 29 oktober.

 

-------

Overzicht CORONAMAATREGELEN vanaf 2/11/2020 

---------

Bericht van 6/11/2020

Tweewekelijks komt op donderdag de Veiligheidscel van Temse samen om de pandemietoestand in onze gemeente te evalueren en advies te verstrekken omtrent het nemen van bijkomende maatregelen.

De aanwezige vertegenwoordigers van de Huisartsenkring, Hogere Gezondheidszorg, schepencollege, medewerkers Lokaal Bestuur, Politie, Hulpverleningszone Waasland (brandweer), woonzorgcentra en scholengemeenschappen gaven op donderdag 5 november toelichting bij de stand van zaken omtrent corona. Binnen het Waasland is Temse op dit moment één van de gemeenten met het laagste aantal besmettingen.

Cijfers in Temse:

 • Huisartsen: 3 huisartsen (van de 33) testten positief in de voorbije 2 weken
 • Vanuit de Huisartsenkring werd de klinische problematiek van de pandemie onder de aandacht gebracht: patiënten zonder mantelzorg worden ontslagen uit het ziekenhuis, moeten thuis nog medische zorg krijgen of hebben nood aan ondersteuning en hiervoor is vaak geen oplossing. Het Lokaal Bestuur onderzoekt de mogelijkheden om lokaal in te zetten op contactopsporing om te helpen bij het brononderzoeken, burgers beter te informeren over de richtlijnen en hen ook door te verwijzen naar ondersteunende dienstverlening (boodschappendienst, DGAT, babbellijn, sociale dienst…) 
 • Inwoners: 183 nieuwe besmettingen in week 44 (laatste week oktober) >< 156 besmettingen in week 43 – in de eerste week van november stelden de artsen een afzwakking vast – opvallend hierbij is de stijging in de oudere leeftijdscategorieën, die tot hiertoe het meest gespaard bleven. In werkelijkheid ligt het aantal besmettingen hoger, omdat personen die besmet zijn maar geen symptomen vertonen, zich niet meer moeten laten testen 
 • Woonzorgcentra namen de nodige maatregelen in functie van de lokale toestand
  • De Reiger, besmetting: 3 residenten en 4 personeelsleden 
  • ’t Blauwhof: géén besmettingen 
  • Huize Vincent: in oktober testten 3 personeelsleden positief en het testen van bewoners is nu volop aan de gang; externe kappers e.d. worden voorlopig niet meer toegelaten
 • Lagere scholen
  • in oktober waren er 4 besmette personeelsleden verspreid over 2 scholen en 7 besmette leerlingen over 4 scholen; de verlenging van de herfstvakantie tot en met 15 november zorgt voor verademing bij de directies en leerkrachten 
  • voor ouders zonder enige opvangmogelijkheid blijft de gemeentelijke Buitenschoolse Kinderopvang open; voor de nodige hygiëne wordt meer poetspersoneel ingezet
  • voor anderstalige ouders werd vanuit het Lokaal Bestuur een meertalige visuele infofolder samengesteld en verspreid
 • Politie: 82 PV’s werden uitgeschreven voor corona-overtredingen - ook onder het politiepersoneel zijn besmettingen vastgesteld - het Onthaal in het Politiekantoor is nu enkel op afspraak toegankelijk

De Veiligheidscel concludeerde - op basis van de huidige toestand - dat het nemen van strengere maatregelen dan dié in het burgemeestersbesluit van 29 oktober niet nodig zijn.
Via de gemeentelijke communicatiekanalen werden deze maatregelen intussen bekendgemaakt, met de nadrukkelijke oproep tot de inwoners om strikter dan ooit de maatregelen te volgen en fysieke contacten stop te zetten, onder het motto: HET LEVEN VAN JEZELF EN ANDEREN LIGT IN EIGEN HANDEN!

 

Besluit burgemeester d.d. 29/10/2020 m.b.t. coronamaatregelen in Temse

Verbod op occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter aan huis of door middel van afhaal - besluit provinciegouverneur

 

Bericht van 28/10/2020

Tijdens de laatste vergadering van de Veiligheidscel van Temse op donderdag 22 oktober werd geconcludeerd dat Temse qua aantal besmettingen tot de middenmoot in de regio hoort (niet het hoogste, niet het laagste aantal). Voor het in kaart brengen van de evolutie baseert men zich op cijfermateriaal van de Lokale Huisartsenkring, het Agentschap Zorg en Gezondheid en Sciensano. De Veiligheidscel wordt gevormd door burgemeester Luc De Ryck (voorzitter) en vertegenwoordigers van de Huisartsenkring, Hogere Gezondheidszorg, schepencollege, gemeentepersoneel, Politie, Hulpverleningszone Waasland (brandweer), de woonzorgcentra en de scholengemeenschappen.

 

Cijfers Temse

 • Inwoners: 156 besmettingen in week 43 >< 114 in week 42 (12-18/10)
 • Sinds de 2de uitbraak in juli testten 557 Temsenaars positief voor Covid-19
 • In werkelijkheid ligt het aantal besmettingen hoger, omdat personen die besmet zijn maar geen symptomen vertonen, zich niet meer moeten laten testen 
 • Tot de leeftijdscategorieën met het laagste aantal besmettingen behoren de 70- en 80-plussers
 • Sinds de 2de uitbraak werden geen overlijdens gemeld 
 • Huisartsen: geen zieke huisartsen tot dusver (33 in totaal)
 • Woonzorgcentra: de eerste besmettingen in De Reiger, ’t Blauwhof en Huize Vincent werden vastgesteld, onder het personeel en/of bij bewoners; de bezoekregeling werd, waar nodig, aangepast
 • Scholen: zowel in het lager als in het secundair onderwijs stijgt het aantal besmettingen en quarantainegevallen bij leerlingen en leerkrachten, met een tekort aan onderwijzend personeel tot gevolg; een verplichte quarantaineperiode van 14 dagen (i.p.v. 10 dagen) zou scholen de mogelijkheid bieden om beroep te doen op een interim-leerkracht.

 

Vertegenwoordigers op de Veiligheidscel deelden de vaststelling mee dat de veiligheidsmaatregelen aan sommige grootwarenhuizen en winkels minder nauwgezet worden opgevolgd dan in het voorjaar. Bijgevolg besliste de cel om alle winkelzaken hierover aan te schrijven.
Ook werd aangehaald dat scholieren over de middag en na schooltijd met velen samenscholen ter hoogte van de bushalte in de Kouterstraat en op het skatepark. De Lokale Politie verhoogt het toezicht hierop.

 

De vaststelling van de overvolle schoolbussen wordt door het Lokaal Bestuur schriftelijk aangekaart bij De Lijn.

Vanuit het bedrijfsleven werd intussen de bekommernis geuit om werken voor en in de bedrijven toe te laten, wat broodnodig is voor de (ook lokale) economie. Vanzelfsprekend moeten ook op het werk de veiligheidsregels strikt gevolgd worden.

 

Bericht van 9/10/2020

Tijdens de vergadering van de Veiligheidscel op donderdag 8 oktober lichtte dr. Rosiers de toestand in Temse toe:

 • Geen zieke huisartsen tot dusver
 • Sinds de 2de uitbraak in juli tot nu testten 225 Temsenaars positief voor Covid-19, d.i. minder dan 1 % van de totale bevolking (30 000 inwoners) 
 • De besmettingen deden zich hoofdzakelijk voor binnen familiale bubbels 
 • In werkelijkheid ligt het aantal besmettingen wellicht hoger, omdat personen die besmet zijn maar geen symptomen vertonen en geen weet hebben van een mogelijke besmetting, zich niet laten testen 
 • De voorbije week was er een stijging van het aantal besmettingen, een toename die met de nodige waakzaamheid verder wordt opgevolgd 
 • Op vlak van de leeftijdscategorieën met het hoogste aantal besmettingen is het opvallend dat 25,8 % scholieren betreft (t.o.v. 9,4 % bejaarden en gelijkmatige percentages bij andere categorieën) 
 • Sinds de 2de uitbraak zijn nog geen overlijdens gemeld 


Binnen de 3 woonzorgcentra (De Reiger, ’t Blauwhof, Huize Vincent) zijn geen besmettingen bij personeel en bewoners.
In de basisscholen werden in september 2 besmette personeelsleden en 2 besmette leerlingen geregistreerd. De toestand is intussen in alle scholen genormaliseerd.
De vaststelling van overvolle schoolbussen wordt door het Lokaal Bestuur gemeld aan De Lijn.

De Veiligheidscel besliste om voorlopig geen bijkomende maatregelen te nemen en de verdere evolutie af te wachten.

In het belang van ieders gezondheid roept Temse iedereen - en vooral de jongeren - op tot het strikt volgen van de coronamaatregelen:

 • Draag een mondmasker waar dat verplicht of nodig is
 • Respecteer de afstand van 1,5 m 
 • Ontsmet of was je handen regelmatig 
 • Beperk je contacten tot je bubbel + 4 

Pas wanneer IEDEREEN zich ten volle bewust is van de ernst van de pandemie en zich op veilige afstand houdt van anderen - ook binnen de eigen bubbel met 4 contacten - kan het besmettingsrisico beperkt worden.

 

Bericht van 17/9/2020

De stand van zaken omtrent het aantal coronabesmettingen in Temse wordt tweewekelijks geëvalueerd door de Veiligheidscel. Zij wordt door de burgemeester voorgezeten en bestaat uit vertegenwoordigers van de Huisartsenkring, Hogere Gezondheidszorg, schepencollege, gemeentepersoneel, Politie, Hulpverleningszone Waasland (brandweer), de woonzorgcentra en de scholengemeenschappen.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van 3 verschillende statistische bronnen: de Lokale Huisartsenkring, het Agentschap Zorg en Gezondheid en Sciensano.

Tijdens de vergadering op donderdag 17 september concludeerde de cel dat de toestand stabiel is.

De voorbije week werden in Temse 15 nieuwe besmettingen geregistreerd, van wie bijna de helft scholieren.

19 besmette personen zijn op dit moment nog in quarantaine.

Er zijn geen overlijdens genoteerd sinds de uitbraak van de tweede golf.

Gezien de stabiele toestand werd beslist om geen bijkomende maatregelen te nemen.

Bovenop de federale richtlijnen is in Temse het bij zich hebben van een mondmasker verplicht, zodat het te allen tijde kan gebruikt worden waar nodig, wenselijk of verplicht.

Alle in de Veiligheidscel vertegenwoordigde organisaties en besturen bedanken langs deze weg iedereen die zich blijft inzetten voor het beperken van het besmettingsrisico en het strikt volgen van de richtlijnen.

Samen tegen corona, samen zorg dragen voor elkaar!

 

Bericht van 4/9/2020

Coronacijfers in Temse evolueren gunstig

Op donderdag 3 september vergaderde de Veiligheidscel van Temse. Daarbij wordt telkens de stand van zaken van de coronacijfers geëvalueerd op basis van gegevens van de Lokale Huisartsenkring, het Agentschap Zorg en Gezondheid en Sciensano.

Sinds de uitbraak van de tweede golf werden 99 nieuwe besmettingen genoteerd, hoofdzakelijk in de centrumgemeente. Twee inwoners werden opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn geen overlijdens aan Covid-19 geregistreerd. Opvallend is dat 30 % van de besmette personen jonger is dan 18 jaar. Twaalf inwoners zijn nog in quarantaine.

Ook de toestand in de woonzorgcentra is gestabiliseerd: geen nieuwe besmettingen bij de residenten, noch het personeel.

De cijfers tonen aan dat de toestand gunstig blijft evolueren. De Veiligheidscel besliste bijgevolg om geen bijkomende maatregelen te nemen.

Bovenop de federale richtlijnen blijft in Temse het bij zich hebben van een mondmasker verplicht, zodat het te allen tijde kan gebruikt worden waar nodig of wenselijk.  

Het Lokaal Bestuur roept de bevolking op om de richtlijnen strikt te blijven volgen. Het loont, zo blijkt uit de huidige cijfers!

De Veiligheidscel, voorgezeten door burgemeester Luc De Ryck, wordt gevormd door de noodplanningsambtenaar (Bob De Ryck) en vertegenwoordigers van de Huisartsenkring (dr. Yves Rosiers), Hogere Gezondheidszorg, schepencollege, gemeentepersoneel, Politie, Hulpverleningszone Waasland (Brandweer) en de woonzorgcentra. Vanaf de volgende vergadering worden ook de scholengemeenschappen uitgenodigd.

-------------------------------------------------------------

 

Bericht van 21/8/2020

In Temse vergadert de Veiligheidscel om de 2 weken. Op donderdag 20 augustus evalueerde zij de stand/gang van zaken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 3 verschillende statistische bronnen: de Lokale Huisartsenkring, het Agentschap Zorg en Gezondheid en Sciensano.

De vergadering concludeerde dat de toestand in Temse gunstig evolueert. De besmettingen situeren zich vooral in de centrumgemeente. Alle leeftijden komen aan bod, maar opvallend is dat 25 % jonger is dan 18 jaar. Voor zover bekend, zijn geen overlijdens genoteerd sinds de tweede golf. Een 8-tal personen zijn nog in quarantaine.

Gezien deze gunstige evolutie werd beslist geen bijkomende maatregelen te nemen.

Bovenop de federale richtlijnen is in Temse (o.m.) het bij zich hebben van een mondmasker verplicht, zodat het te allen tijde kan gebruikt worden waar nodig of wenselijk.  

Het Gemeentebestuur beklemtoont zijn nadrukkelijke oproep tot de bevolking om de richtlijnen optimaal te volgen.

De Veiligheidscel, voorgezeten door burgemeester Luc De Ryck, omvat de noodplanningsambtenaar (Bob De Ryck) en vertegenwoordigers van de Huisartsenkring (dr. Yves Rosiers), Hogere Gezondheidszorg, schepencollege, gemeentepersoneel, Politie, Hulpverleningszone Waasland (Brandweer) en de woonzorgcentra.

 

 

Bericht van 18/7/2020

Eerder vandaag (18 juli 2020) werd onze gemeente vermeld tijdens het VTM-journaal in het kader van gemeenten waar zeer recent een verhoogde uitbraak van COVID-19 werd vastgesteld.
Hoewel ook in onze gemeente, net zoals in heel Vlaanderen, een stijging van bevestigde COVID-19 besmettingen kan worden waargenomen, hebben wij de afgelopen dagen geen indicaties ontvangen dat de situatie in Temse veel ernstiger zou zijn dan elders op het grondgebied.

Uiteraard nemen wij deze bewering zeer ernstig en analyseren wij dagelijks de situatie, met medewerking van de huisartsen, de hulpdiensten, het zorgpersoneel, de ordediensten en de vele verantwoordelijken op het veld. Zo zijn wij er wel degelijk van op de hoogte dat de concentratie aan COVID-19 besmettingen op bepaalde locaties hoger is dan gemiddeld. Binnen de schoot van de lokale veiligheidscel, waar de eerder vernoemde instanties vertegenwoordigd zijn, worden dan ook op zeer regelmatige tijdstippen verdere stappen ter bestrijding van COVID-19 genomen.
Voor een goed begrip: er is op dit moment GEEN besmetting met COVID-19 vastgesteld in onze woonzorgcentra.

Wij roepen onze inwoners op om zeker de ingeslagen weg van de genomen voorzorgsmaatregelen verder strikt op te volgen. Dit wil zeggen: mondmaskers dragen waar verplicht maar ook bij circulatie op het openbaar domein, handen wassen en voldoende afstand bewaren! De gemeentelijke overheden zullen indien nodig de gepaste maatregelen nemen voor een efficiënte bestrijding van COVID-19.

 

 

Laatst aangepast op vrijdag, 08 oktober 2021 10:22
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd. U kan ons privacybeleid en ons cookiebeleid onderaan de pagina terugvinden.

Door op ok te klikken aanvaard u het gebruik van cookies door deze website.