Home Bestuur
Bestuur Afdrukken


Een gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad die een dagelijks bestuur, met name het college van burgemeester en schepenen, verkiest. De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het schepencollege.

De bijzondere commissies vergaderen op initiatief van het schepencollege en wanneer de noodzaak zich voordoet.

De adviesraden staan het gemeentebestuur bij in de uitwerking van het beleid. Ze brengen advies uit aan het college en de gemeenteraad. Hun samenstelling is meestal gemengd: gemeenteraadsleden of mensen aangewezen door de politieke partijen enerzijds en mensen uit de verenigingen of belangengroepen anderzijds.

De gemeente wordt eveneens vertegenwoordigd in verschillende openbare instellingen en bedrijven via de afgevaardigde mandatarissen.

Laatst aangepast op donderdag, 03 november 2011 14:33