Identiteitskaart niet-Belgen

Maak een afspraak

Inhoud

De elektronische verblijfskaart of vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Ben je een niet-Belg ouder dan 12 jaar en heb je in België een verblijfsrecht verworven? Dan kan je een elektronische verblijfskaart aanvragen. Er zijn verschillende types.

In de elektronische verblijfskaart zit een microchip gebouwd waarmee je:

 • je identiteit online kan bevestigen
 • documenten elektronisch kan ondertekenen

Certificaten

Ben je bij de aanvraag van je kaart nog geen 18 jaar, dan krijg je slechts 1 certificaat op je kaart. Hiermee kan je je online kenbaar maken. Het certificaat waarmee je een document digitaal kan handtekenen, kan je pas activeren als je meerderjarig bent.

Procedure

Uitnodiging

We verwittigen je als je in aanmerking komt om een verblijfskaart aan te vragen.

Aanvraag

Een verblijfskaart vraag je persoonlijk (enkel op afspraak) aan bij het team Burgerzaken.

 • Er worden zowel bij de aanvraag als bij het afhalen vingerafdrukken genomen.
 • Is je kaart gestolen of verloren? Meld de diefstal of het verlies dan eerst bij de politie.

Afhalen

Een 3-tal weken na de aanvraag krijg je een brief met een PIN- en PUK-code. Daarna kan je de nieuwe kaart persoonlijk afhalen bij de Snelbalie van Burgerzaken (zonder afspraak).

Activeren certificaat

Het activeren van een certificaat op je kaart doe je persoonlijk bij de Snelbalie van Burgerzaken (zonder afspraak).

Wat meebrengen

Aanvraag

 • de uitnodiging
 • je huidige verblijfskaart of attest van diefstal/verlies (indien van toepassing)
 • 1 of 2 pasfoto’s van maximum 6 maanden oud (volgens de normen van de ICAO)
 • je bankkaart of het te betalen bedrag

Afhalen

 • je huidige verblijfskaart
 • de brief met de nieuwe PIN- en PUK-code

Activeren certificaat

 • je verblijfskaart
 • de PIN- of PUK-code

Prijs

Een verblijfskaart voor niet-Belgen kost:

 • 22 euro (gewone procedure: 3-tal weken)
 • 120 euro (spoed: 1 werkdag)

We ontvangen de betaling liefst met bancontact. Cash betalen kan ook.

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 over de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 over de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten
Naar top