Huwelijk

Inhoud

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen huwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan je de nationaliteit hebt. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

  • minimumleeftijd: 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
  • toestemming van de echtgenoten: een gedwongen huwelijk is verboden.
  • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen.
  • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
  • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor niet-Belgen worden bepaald door hun eigen nationale wetgeving.

Procedure

De procedure om te huwen in Temse bestaat uit drie stappen:

  1. huwelijksdatum reserveren 
  2. huwelijksaangifte 
  3. huwelijksdag
Naar top