Horecavergunning

Vraag je uitbatingsvergunning aan Maak een afspraak

Inhoud

Wil je een horecazaak openen? Dan heb je een vergunning nodig. Ook wanneer je een bestaande zaak wil overnemen, moet je een uitbatingsvergunning aanvragen. Deze vergunning bundelt verschillende verplichtingen en procedures voor de uitbating van een horecazaak.

Een horecazaak is:

 • een drank- of eetgelegenheid 
 • permanent of tijdelijk ingericht
 • publiek toegankelijk
 • een plaats waar dranken en/of maaltijden ter plaatse worden geconsumeerd

Voorwaarden

Om een uitbatingsvergunning te krijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • correct geregistreerd zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) (als onderneming en als vestigingseenheid, met de correcte BTW-activiteiten)
 • beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
 • voldoen aan de hygiĆ«ne- en moraliteitsvoorwaarden voor het schenken en het ter plaatse consumeren van gegiste dranken en/of sterke drank (drankvergunning)
 • beschikken over een geldige objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering voor brand en ontploffing (indien de horecazaak groter is dan 50 m2, oppervlakte van het terras meegerekend)
 • voldoen aan de geldende stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen (zo moet het pand onder meer de functie horeca hebben)
 • indien van toepassing: voldoen aan de meldings- of vergunningsplicht voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten volgens de Vlaamse milieuregelgeving
 • indien van toepassing: beschikken over een vergunning voor kansspelen in drankgelegenheden (kansspelinrichtingen klasse III)

Geldigheidsduur

De uitbatingsvergunning blijft geldig, zolang voldaan wordt aan de voorwaarden van de vergunning. Deze vergunning loopt af bij stopzetting van de uitbating of wanneer er een wijziging is op het vlak van: 

 • de uitbater of medevennoten
 • het pand (bv. verhuizing, grondige verbouwing,...)

Procedure

Vul het webformulier in met volgende documenten:

 • een uittreksel uit het strafregister (model 596.1) van de uitbater, eventueel inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen (indien de uitbating in handen is van een vennootschap: van alle medezaakvoerders)
 • een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant) van de uitbater, eventueel inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen (indien de uitbating in handen is van een vennootschap: van alle medezaakvoerders)
 • een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), afgeleverd door een erkend ondernemingsloket
 • de registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
 • een geldig bewijs van de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering voor brand en ontploffing
 • een brandveiligheidsattest (wordt afgeleverd door de brandweer na controle van het pand)

Indien je in je zaak gegiste en/of sterke dranken wil serveren en/of verkopen, heb je ook een drankvergunning nodig.

Als de aanvraag volledig is, beslist het College van Burgemeester en Schepenen of de uitbatingsvergunning al dan niet wordt goedgekeurd.

Prijs

De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

Regelgeving

 • decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
 • gemeentelijk politiereglement: hoofdstuk 6 afdeling 1 artikel 3
Naar top