Handhaving jeugd

Temse kreeg het label kindvriendelijke gemeente. De waarden verbonden aan dit label trekken we door in onze aanpak bij de handhaving van jongeren.

Jongeren kunnen zowel slachtoffer als dader van onveiligheid zijn. Risico's zijn onder meer alcohol en drugs, verontrustende opvoedingssituaties, onveiligheid in en om de school en agressie. Jongeren kunnen ook zelf overlast veroorzaken of criminele daden plegen.

De gemeente werkt onder andere samen met scholen, jongerenwerk, politie, drugpreventiewerkers. Zo voorkomen we dat jongeren afglijden en daarmee de rest van een groep meeslepen in hun risicogedrag.

Naast het voorkomen en tegengaan van overlast en/of criminaliteit, bekijken we ook of jongeren andere problemen hebben op het gebied van school, werk, zorg of vrije tijd. Is dat het geval, dan kunnen de jongeren en hun gezin hulp krijgen.

Jongeren vinden zelf de weg naar heel wat activiteiten. Denk aan: sportvoorzieningen, verenigingen, uitgaansgelegenheden of culturele activiteiten. Een deel van de jongeren ontmoet elkaar graag op straat. Dit is prima, want net als alle inwoners mogen ook jongeren gebruik maken van de ruimtes om bij elkaar te zijn. 

Naar top