Handhaving en GAS

We willen allemaal een gemeente waar het aangenaam wonen is.

Om dit mogelijk te maken kunnen gemeenten in hun politiereglement regels opnemen over openbare rust, veiligheid en gezondheid. Zo kunnen we snel optreden tegen lokale problemen en overlast.

Het gaat om bv. zwerfvuil en sluikstort, inname openbaar domein zonder toelating, loslopende dieren, geluidsoverlast, hondenpoep, inbreuken op stilstaan en parkeren en beperkte snelheidsovertredingen (zone 30 en 50).

Overtredingen op het politiereglement kunnen administratief worden afgehandeld via een Gemeentelijke Administratieve Sanctie: GAS.

Of ben je op zoek naar ...

Naar top