Groot en Klein Broek

Aan de Durme, een zijrivier van de Schelde, bevindt zich tussen deelgemeenten Tielrode en Elversele een uitgestrekt landschap boordevol nieuw ontwikkelde natuur. Het Klein en Groot Broek werden voor het Sigmaplan ingericht als gecontroleerde overstromingsgebieden. Dit betekent dat de polders bij stormtij overvloedig water kunnen opvangen en de achterliggende gebieden zo beschermen tegen overstromingen.

Getijdennatuur: bondgenoot tegen klimaatsveranderingen

Door de klimaatverandering moeten we rekening houden met een stijgende zeespiegel en extremer weer met overstromingen en droogte. Daarbij hebben we een verrassende bondgenoot: de natuur. Getijdennatuur, maar ook wetlands (bv. broekbossen en natte graslanden) vormen krachtige klimaatbuffers. Ze vangen water op en houden het water vast zolang het nodig is. Ze temperen ook vloedgolven en de kracht van het getij.

Slikken en schorren

Getijdennatuur bestaat uit laaggelegen slikken (die elke dag bij vloed onder water staan) en hoger gelegen schorren (die slechts enkele keren per maand overstromen). Het ritme van eb en vloed, maar ook de unieke overgang van zoet naar zout en het samenspel tussen water, zand en slib brengen een unieke variatie aan biotopen tot leven. En elk biotoop heeft zijn eigen typische bewoners. Dat maakt de Scheldenatuur heel bijzonder.

Slikken en schorren zijn de geliefde woon- en broedplaats van tientallen vogelsoorten. Je vindt er onder meer purperreigers en blauwborstjes, maar ook andere steltlopers en eenden. Ze zorgen voor een leuke dynamiek in het natuurgebied.

Natuurgebied bezoeken

In het Klein en Groot Broek is het prachtig wandelen en fietsen. Je kan er op eigen houtje de rust en de natuur ontdekken. Aan de rand van het Groot Broek (ter hoogte van de wijk Durmedal) kunnen kinderen zich even uitleven met de diverse houten speeltoestellen.

Er is gratis parking in de buurt van de Koolputten, aan het einde van de Drapstraat, net op de grens met Sombeke.

Bezoek je liever het gebied met een natuurgids? Vzw Durme neemt op aanvraag groepen mee in het Klein en Groot Broek. Een groep bestaat uit maximum 20 personen.

Naar top