Groenpool Tielrode

De Vlierbeek is de nog enige open ruimte noord-zuid verbinding langs de Wase cuesta. Zij heeft nog als enige beek langs de cuesta de ruimte om de Durme met de hoger gelegen bolle akkers te verbinden. Dit biedt kansen om overstromingsrisico te verkleinen en zelfs uit te sluiten. 

Lokaal Bestuur Temse werkte, samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Schelde Durme een visie uit voor de ontwikkeling van een groenpool in Tielrode.

Doel? Een noord-zuid gerichte recreatieve groene as realiseren met hoge actuele en potentiƫle natuurwaarden. Deze as begint met de kleiputten van de Roomacker en eindigt aan de oevers van de Durme. De Durmetuin vormt een cruciale schakel binnen de groene as.

Het masterplan werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 27 april 2020.

Naar top