Geslachtsregistratie aanpassen

Maak een afspraak

Inhoud

Als je vindt dat het geslacht vermeld op je geboorteakte niet overeenstemt met jouw innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kan je de registratie van je geslacht laten aanpassen.

Voorwaarden

De aangifte gebeurt bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van je woonplaats (of Brussel voor Belgen die niet in België wonen).

Je kan de aangifte in België doen als je:

  • Belg bent
  • Niet-Belg bent, maar bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Iemand die illegaal is of ingeschreven in het wachtregister komt niet in aanmerking.

Ook als minderjarige (vanaf 16 jaar) kan je de geslachtsregistratie laten aanpassen. Hiervoor moet je worden bijgestaan door je ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Je moet ook een verklaring afgeven van een kinder-jeugdpsychiater die bevestigt dat de aanpassing een vrije en bewuste keuze is.

Als transgender kan je ook je voornaam laten aanpassen. Dit kan vanaf 12 jaar.

Procedure

Je doet de aangifte om de registratie van je geslacht te laten aanpassen persoonlijk (enkel op afspraak) bij het team Burgerzaken.

Eerste verklaring

Je overhandigt een eerste verklaring waarin staat dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in je geboorteakte niet overeenstemt met jouw innerlijk beleefde genderidentiteit.

Tweede verklaring

Minimum 3 en maximum 6 maanden na de aangifte kom je voor een tweede keer langs om je eerste verklaring te bevestigen. Je overhandigt een tweede verklaring die jouw eerdere overtuiging bevestigt. Met de tweede verklaring bevestig je ook dat je je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.

Verdere procedure

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt de akte van aanpassing registratie geslacht op en de procedure voor de aanmaak van een nieuw rijksregisternummer wordt opgestart. Je krijgt van ons een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

Wat meebrengen

  • je identiteits- of verblijfskaart
  • als je niet in België geboren bent: je geboorteakte, voorzien van de nodige apostille/legalisatie en een beëdigde vertaling naar het Nederlands
  • niet-ontvoogde minderjarigen vanaf 16 jaar: een verklaring van een kinder-of jeugdpsychiater
  • eerste verklaring
  • tweede verklaring

Prijs

De aangifte voor de aanpassing van de registratie van het geslacht is gratis. Je moet wel nog rekening houden met bijkomende kosten voor o.a. het vernieuwen van je identiteitskaart, paspoort,…

Regelgeving

Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft (B.S. 10 juli 2017)

Downloads

Externe links

Naar top