Geslachtsregistratie aanpassen

Maak een afspraak

Inhoud

Als je vindt dat het geslacht vermeld op je geboorteakte niet overeenstemt met jouw innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kan je de registratie van je geslacht laten aanpassen.

Voorwaarden

Je doet aangifte bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van je woonplaats.   Belgen die niet in België wonen, doen aangifte in de laatste woonplaats of, bij gebrek hieraan, in Brussel.

Je kan de aangifte in België doen als je:

  • Belg bent
  • Niet-Belg bent, maar bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Iemand die illegaal is of ingeschreven in het wachtregister komt niet in aanmerking.

Ook als minderjarige (vanaf 16 jaar) kan je de geslachtsregistratie laten aanpassen. Hiervoor moet je worden bijgestaan door je ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Je moet ook een verklaring afgeven van een kinder-jeugdpsychiater die bevestigt dat de aanpassing een vrije en bewuste keuze is.

Als transgender kan je ook je voornaam laten aanpassen. Dit kan vanaf 12 jaar.

Procedure

Je doet de aangifte om de registratie van je geslacht te laten aanpassen persoonlijk (enkel op afspraak) bij het team Burgerzaken.

Eerste afspraak

Je overhandigt een verklaring waarin staat dat je ervan overtuigd bent dat het geslacht vermeld in je geboorteakte niet overeenstemt met jouw innerlijk beleefde genderidentiteit.

Tweede afspraak

Minimum 3 en maximum 6 maanden na de aangifte kom je voor een tweede keer langs. 

Verdere procedure

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt de akte van aanpassing registratie geslacht op en de procedure voor de aanmaak van een nieuw rijksregisternummer wordt opgestart. Je krijgt van ons een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

Wat meebrengen

Eerste afspraak

  • je identiteits- of verblijfskaart
  • een ingevulde verklaring
  • als je niet in België geboren bent: je geboorteakte, voorzien van de nodige apostille/legalisatie en een beëdigde vertaling naar het Nederlands
  • niet-ontvoogde minderjarigen vanaf 16 jaar: een verklaring van een kinder-of jeugdpsychiater

Tweede afspraak

  • je identiteits- of verblijfskaart
  • de ontvangstmelding die je kreeg bij je eerste afspraak

Prijs

De aangifte voor de aanpassing van de registratie van het geslacht is gratis. Je moet wel nog rekening houden met bijkomende kosten voor o.a. het vernieuwen van je identiteitskaart, paspoort,…

Regelgeving

Wet van 20 juli 2023 tot wijziging van diverse bepalingen over de aanpassing van de geslachtsregistratie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 september 2023.

Naar top