Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP)

Het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP) heeft als doel de chaos, die tijdens een noodsituatie onvermijdelijk heerst, te organiseren. Het bevat een inventaris van de gemeentelijke risico’s en actiekaarten die ervoor zorgen dat er tijdens een noodsituatie niets over het hoofd wordt gezien.

Door het opstellen van een GANIP worden de verschillende interventies van diensten en disciplines op elkaar afgestemd. Zo worden tijdens de noodsituatie de betrokkenen zo snel en efficiënt mogelijk geholpen en blijven de gevolgen zoveel mogelijk beperkt.

Het opstellen van een Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP) is één van de taken van de gemeentelijke veiligheidscel.

Deze gemeentelijke veiligheidscel is een groep van specialisten uit de verschillende disciplines namelijk de brandweer, de medische discipline, de politie, de logistiek (bv. Civiele Bescherming) en Communicatie, die onder voorzitterschap van de burgemeester het GANIP schrijven, oefeningen organiseren, de gemeentelijke risico’s inventariseren en analyseren,...

Naar top