Gegevens rijksregister corrigeren

Maak een afspraak:

BelgNiet-Belg

Inhoud

Zijn je persoonsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats,…) verkeerd geregistreerd in het rijksregister? Dan kan je deze gegevens laten corrigeren.

Voorwaarden

 • Je moet de fout kunnen aantonen met bewijsstukken.
 • Als er al Belgische akten zijn opgemaakt waarin je wordt vermeld (bv. je huwelijksakte, de geboorteaktes van je kinderen,…), moet je deze akten eerst laten aanpassen. In sommige gevallen moet dit via de familierechtbank.
 • Voor niet-Belgen moeten we in de meeste gevallen eerst een advies vragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel.

Procedure

Bewijsstukken bezorgen

Bezorg de originele bewijsstukken aan het team Burgerzaken (enkel op afspraak).

Aanvraag nieuw identiteitsdocument

Van zodra wij de gegevens in het rijksregister hebben aangepast, krijg je een uitnodiging om een nieuwe identiteits- of verblijfskaart aan te vragen.

Wat meebrengen

Belgen

 • je identiteitskaart
 • als je in het buitenland bent geboren: een geboorteakte met de correcte gegevens
 • eventueel andere documenten die de fout aantonen

Niet-Belgen

Afhankelijk van de situatie moet je een aantal documenten voorleggen:

 • je verblijfskaart
 • een geldig paspoort met de juiste gegevens
 • als je in het buitenland bent geboren: een geboorteakte met de correcte gegevens
 • een vonnis van de rechtbank
 • een attest van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen met de correcte gegevens

Alle buitenlandse documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie/apostille. Een beëdigd vertaler moet de stukken ook vertalen naar het Nederlands. Als je de documenten laat vertalen in het buitenland, dan moet deze vertaling ook voorzien zijn van een legalisatie/apostille.

Prijs

Gegevens uit het rijksregister laten corrigeren is gratis. Je moet wel rekening houden met bijkomende kosten voor o.a. het vernieuwen van je identiteitskaart, rijbewijs, paspoort,…

Naar top